Управління інформаційними ризиками

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Інформаційна аналітика та впливи»

Управління інформаційними ризиками  (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.е.н. асист. Мезенцева Ольга Олексіївна

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/archives/5437

dsc_0523

Анотація

Суспільство розвивається швидше тоді коли є ефективні засоби обміну інформацією. У сучасному світі інформація є найціннішим глобальним ресурсом. Інформація постійно ускладнюється, якісно змінюється, зростає кількість її джерел і споживачів. Водночас зростає уразливість сучасного інформаційного суспільства від недостовірної (а іноді й шкідливої) інформації, її несвоєчасного надходження, промислового шпигунства, комп’ютерної злочинності і т. ін. Всі ми знаємо відомий вислів Ротшильдів, який згодом повторив Вінстон Черчіль «Хто володіє інформацією – той володіє світом». Тому з управлінням інформаційними потоками виникає багато задач  пов’язаних з управління ризиками.

До інформаційних ризиків відносять всі ризики, пов’язані з небезпекою виникнення збитків або шкоди в результаті застосування компанією інформаційних технологій. Загрозу можуть представляти не тільки технічні збої, але і неузгодженість даних у різних системах, а також необмежений доступ співробітників до інформації. Таким чином, інформаційні ризики пов’язані із створенням, передачею, зберіганням і використанням інформації на електронних носіях та інших засобах зв’язку. Ці ризики можна розділити на дві групи перша – це  ризики, пов’язані з витоком інформації та використанням її конкурентами або співробітниками з метою, які можуть пошкодити бізнесу та друга – це ризики, пов’язані з технічними збоями роботи каналів передачі інформації.

Саме аспектам мінімізації інформаційних ризиків та управлінню цими ризиками присвячується дана дисципліна.

 

 

Кількість годин: Лекції – 20, Лабораторні роботи – 16, Практичні роботи 12, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: Залік.

Comments are closed.