Предметно-орієнтовані економічні інформаційні системи

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

Предметно-орієнтовані економічні інформаційні системи (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.е.н., асист. Коломієць Анна Степанівна

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/1232

Коломієць Анна Степанівна

Коломієць Анна Степанівна

Анотація

У дисципліні «Предметно-орієнтовані економічні інформаційні системи» особлива увага приділяється вивченню сучасних інформаційних технологій в контексті сучасних галузей економіки, розгляду основ інтеграції інформаційних систем і застосування пакетів прикладних програм і різних інформаційних технологій на робочому місці керівників проектів та програм.

Програмою дисципліни «Предметно-орієнтовані економічні інформаційні системи» передбачено використання відео-лекцій і проведення лабораторних та практичних занять в комп’ютерному класі, а також виконання студентами завдань з самопідготовки у рамках підготовки до занять.

Прослухавши курс студенти отримають уявлення про:

  • роль і місце інформаційних систем в управлінні економічними об’єктами;
  • основні види предметно-орієнтованих економічних інформаційних систем, які можна використовувати в управлінні проектами;
  • основні поняття інформаційних процесів в предметно-орієнтованих економічних інформаційних системах;
  • загальні принципи організації економічних інформаційних систем проектно-орієнтованого управління;
  • склад і структура економічних інформаційних систем;
  • специфіку та особливості функціонування різного виду предметно-орієнтованих економічних інформаційних систем;
  • особливості інформаційних технологій, застосовуваних в предметно-орієнтованих інформаційних системах з управління проектами;
  • програмні засоби автоматизації процесів в предметно-орієнтованих системах тощо.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Лабораторні роботи – 16, Практичні роботи 12, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: Залік.

Comments are closed.