Інновації та стандартизація кращої практики та уроків управління проектами

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

Інновації та стандартизація кращої практики та уроків управління проектами (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.е.н., асист. Коломієць Анна Степанівна

Інформація на сайті факультету:  http://fit.univ.kiev.ua/archives/1232

 

Коломієць Анна Степанівна

Коломієць Анна Степанівна

Анотація

 В даному курсі розглядаються теоретичні і методологічні основи управління проектами інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів, особливості організаційних форм інноваційних компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклу виробів і організацій. Значна увага приділена питанням прогнозування, планування і забезпечення досягнення бажаних результатів через реалізацію проектів, що сприяють інноваційному розвитку підприємств з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів. Детально розглядаються міжнародні стандарти у сфері управління проектами з врахуванням інновацій, інфраструктура інноваційного розвитку і її склад, а також формування технопарків в інфраструктурі інноваційного розвитку.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Лабораторні роботи – 16, Практичні роботи 12, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: Залік.

Comments are closed.