Стратегічний менеджмент

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Інформаційна аналітика та впливи»

Стратегічний менеджмент (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.е.н. асист. Мезенцева Ольга Олексіївна

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/archives/5437

dsc_0523Мезенцева Ольга Олексіївна

Анотація

Дисципліна присвячена вивченню теоретичних засад, понять та категорій стратегічного менеджменту, визначенню предмету і методів стратегічного менеджменту, визначенню цілей і функцій стратегічного менеджменту. Дається визначення та характеристика стратегічного менеджменту як системи, розкриваються принципи, на якому він побудований. Розглядаються підходи до побудови ефективної стратегії, описуються існуючі школи стратегічного управління. Витоком розробки стратегії визначаються організаційні проблеми. Наводяться джерела проблем, підходи до їх стратегічної ідентифікації у зв’язку із життєвим циклом організації. Розглядається життєвий цикл стратегічних рішень, що складається з аналізу, синтезу, обґрунтування, прогнозування і впровадження. Висвітлюється матричний метод розробки стратегії. Розглядаються методи цілепокладання. Наводяться принципи розвитку конкурентоспроможності як одної з основних цілей стратегічного менеджменту, багато уваги приділено методикам оцінки конкурентоспроможності, зокрема матриці Бостон Консалтинг Груп, матриці МакКінсі, моделям М.Портера. Висвітлені маркетингова, конкурентна стратегії, стратегії здійснення міжнародної діяльності. Розглядається стратегія «блакитного океану». У прив’язці до проекту розглядаються моделі стратегічного управління персоналом проектної команди.

 

 

Кількість годин: Лекції – 20, Лабораторні роботи – 16, Практичні роботи 12, Самостійна робота – 132. Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: залік.

 

Comments are closed.