Компетентність персоналу та організації при реалізації ІТ проектів

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

Компетентність персоналу та організації при реалізації ІТ проектів (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.т.н., доц. (посада) Кубявка Любов Богданівна

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/archives/105

Кубявка Любов БогданівнаКубявка Любов Богданівна 

 

Анотація

 На сьогодні компетентність персоналу та організації відіграють чи не основну роль у реалізації ІТ проектів. При виборі організації чи команди реалізації ІТ проекту замовники в першу чергу аналізують, наскільки компетентно-професійна команда реалізації, наскільки технологічно зріла організація. Для формування та підтримки ділового іміджу, залучення більшого числа клієнтів, забезпечення стійкої конкурентоздатності організаціям та командам реалізації ІТ проектів слід розвивати професійні компетенції управління проектами.

В межах вивчення дисципліни “Компетентність персоналу та організації при реалізації ІТ проектів” вагома увага приділятиметься вивченню елементів компетенції: контектуальній, технічній та поведінковій. Поряд із засвоєнням теоретичних основ вивчення даної дисципліни передбачено проведення практичних та лабораторних занять для формування у студентів практичних навичок аналізу та забезпечення розвитку компетенцій персоналу, організації при реалізації ІТ проектів.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичних – 12, Лабораторних – 16, Самостійна робота – 132 Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: залік.

Comments are closed.