Методи управління проектами

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Інформаційна аналітика та впливи»

Методи управління проектами (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.т.н., проф. Морозов Віктор Володимирович

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/archives/888

Морозов Віктор Володимирович

Морозов Віктор Володимирович

 Анотація

 Мета вивчення дисципліни – полягає в наданні студентам знань, вмінь та уявлень про методологію управління проектами.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність методів, засобів, інструментів та процесів виконання робіт проекту, що використовуються за певною логічною послідовністю,  задля досягнення його кінцевої мети.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде:

  • знати: зміст управління проектами, функції управління проектами, групи процесів управління проектами; зміст і інструментарій організаційного проектування, види організаційних структур управління проектами; зміст процесів планування і контролінга проекту; зміст та методологію процесів, завдяки яким реалізуються такі функції як управління вартістю, управління термінами, управління ризиками, управління якістю, управління людськими ресурсами, управління комунікаціями;
  • вміти: обґрунтувати методологічні підходи та вибрати інструменти управління проектами, ідентифікувати ієрархію цілей та завдань, визначати сутність і формувати концепцію проекту, розробляти його моделі, конструювати системи управління проектами їх склад і структуру, здійснювати структуризацію проекту, планування термінів, ресурсів і вартості проекту, контролінг термінів та вартості проекту.

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичних – 12, Лабораторних – 16, Самостійна робота – 132 Разом 6 кредитів ЄКТС.

 

Форма контролю: залік.

 

 

Comments are closed.