Системи управління ресурсами підприємств

Дисципліна вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Інформаційна аналітика та впливи»

Системи управління ресурсами підприємств (3 семестр)

Кафедра: Технологій управління, викладач: к.т.н., доц.. Єгорченков О.В

Інформація: http://www.geol.univ.kiev.ua/depts/geoinf/ua/staff/index.php?name=yegorchenkov_o_v

ЄгорченковАнотація

В дисципліні йде мова про інформаційні аспекти створення та впровадження ERP систем (Enterprises Recourse Planning). Саме викладенню теоретичного підґрунтя організації інформаційних процесів в таких системах, та способам використання інформації ERP систем присвячена ця дисципліна. ERP системи найбагатші відносно інформації про діяльність підприємств. По суті, вони консолідують різноманітну інформацію підприємства. Вони складаються з багатьох модулів, коштують десятки і сотні мільйонів доларів і застосовуються для автоматизації діяльності всього підприємства. Там є модулі економіки, фінансів, виробництва, документообігу та багато інших. В рамках дисципліни не вивчаються питання функціонального навантаження таких систем, а вивчаються питання побудови інформаційного середовища підприємств на базі таких систем: яка інформація повинна надходити в ERP системи, що з нею там відбувається, як на її основі можна отримати нову інформацію? І саме головне – як використати, провівши ті чи інші аналітичні дослідження. Саме це є важливою стороною спеціальності «Консолідована інформація».

 

Кількість годин: Лекції – 20, Практичних – 12, Лабораторних – 16, Самостійна робота – 132 Разом 6 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: залік

Comments are closed.