Управління бізнес- проектами

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

І. Спеціалізація: “Управління бізнес- проектами” (3-4 семестри).

ІІ. Кафедри: Технологій управління (ТУ), Кібербезпеки та захисту інформації (КБЗІ) та  Геоінформатики (ГІ).

ІІІ. Інформація на сайті ФІТ: http://fit.univ.kiev.ua

та на сайті: http://www.geol.univ.kiev.ua/depts/geoinf/ua/staff/index.php?name=yegorchenkov_o_v

  1. Анотація блоку спеціалізації
Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Форма контролю Запланований викладач
1 Управління проектами девелопменту 4 3 Залік Кальніченко О.В. (ТУ)
2 Управління інноваційними проектами 3 3 Іспит Коломієць А.С. (ТУ)
3 Управління проектами розвитку організацій 4 3 Залік Кальніченко О.В. (ТУ)
4 Фінансовий менеджмент проектів 4 3 Іспит Коломієць А.С. (ТУ)
5 Креативні технології управління проектами 3 3 Іспит Білощицький А.О.(ТУ)
6 Управління знаннями в проектах 4 3 Залік Медведєва О.М. У)
7 Інформаційна безпека бізнесу 3 3 Залік Пархоменко І.І. (КБЗІ)
8 Економіка ІТ підприємства та маркетинг 3 3 Іспит Коломієць А.С. (ТУ)

 

До складу даної спеціалізації відносяться дисципліни, які розширюють специфічні знання щодо використання технологій управління у різних галузях економіки України, крім інформаційних технологій. Сюди відносяться такі галузі, як будівництво та девелопмент об’єктів нерухомості, інноваційні проекти, які в свою чергу пов’язані зі створенням та впровадженням новітніх технологій виробництва та управління, а також управління проектами розвитку будь-яких організацій приватного, підприємницького або державного секторів економіки. Важливими тут будуть додаткові знання щодо особливостей використання фінансового менеджменту в проектах та його інтеграція з фінансовим менеджментом компанії. Сучасний розвиток технологій управління проектами пов’язаний з використанням новітніх креативних моделей, методів та технологій управління, які тут розглядаються та мають суттєве значення для розвитку науки з управління проектами. Також тут розглядаються сучасні інформаційні системи інтелектуального забезпечення процесів управління проектами  та прийняття рішень за рахунок використання та управління знаннями в проектах. У цій спеціалізації також приділена увага різновидам та особливостям використання систем інформаційного захисту бізнесу та забезпечення його безпеки, які також реалізуються шляхом проектного підходу. Також для управління бізнес-проектами є важливими знання з переліку, утворенню та використанню економічних показників діючого підприємства, на якому запроваджується проектний підхід до управління, їх інтеграція з економікою проектів і отримання на цій основі ресурсів для ефективного розвитку підприємства, зокрема і у галузі ІТ.

Практичне значення цієї спеціалізації полягає в: обговоренні практичного досвіду провідних викладачів, серед яких визнані експерти-практики, вивченню та обговоренню відео лекцій з кожної теми та дисципліни, проведенні аудиторних дискусійних занять, а також виконанні групових та індивідуальних практичних занять по наданим викладачами кейсам і виконанні лабораторних робіт в сучасних комп’ютерних лабораторіях, в результаті яких відпрацьовуються певні методи ефективного управління бізнес-проектами, створюються основи спеціалізованого управління такими проектами. На заняттях розглядаються особливості реалізації проектів, в яких вже також працюють слухачі магістратури.

Comments are closed.