Управління ІТ проектами

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОС «магістр» освітня програма «Управління проектами»

І. Спеціалізація: “Управління ІТ проектами” (3-4 семестри).

ІІ. Кафедри: Технологій управління (ТУ), Кібербезпеки та захисту інформації (КБЗІ)

та  Геоінформатики (ГІ).

ІІІ. Інформація на сайті ФІТ: http://fit.univ.kiev.ua

та на сайті: http://www.geol.univ.kiev.ua/depts/geoinf/ua/staff/index.php?name=yegorchenkov_o

Анотація блоку спеціалізації

Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Форма контролю Запланований викладач
1 Гнучкі технології управління проектами 4 3 Залік Єгорченков О.В. (ГІ)
2 Бази даних та знань в управлінні проектами 3 3 Іспит Єгорченков О.В. (ГІ)
3 Управління проектами розвитку ІТ компаній 4 3 Залік Кальніченко О.В. (ТУ)
4 Управління старт-ап проектами 4 3 Іспит Стешенко Г.М (ТУ)
5 Управління проектами впровадження ІТ 3 3 Іспит Тесля Ю.М. (ТУ)
6 Управління програмними проектами 4 3 Залік Єгорченков О.В. (ГІ)
7 Системи інформаційної безпеки 3 3 Залік Пархоменко І.І. (КБЗІ)
8 Економіко-математичні моделі та методи 3 3 Іспит Стешенко Г.М. (ТУ)

 

До складу даної спеціалізації відносяться дисципліни, які розширюють знання та поглиблюють практичні навички майбутніх проектних менеджерів у галузі інформаційних технологій. Зокрема, йдеться про вивченні новітніх технологій  управління проектами Scrum та Agjle, можливості використання для ефективного управління проектами сучасних баз даних та знань, які забезпечують функціонування систем прийняття рішень щодо управління ІТ проектами. Зв’язок проектного управління з корпоративним управлінням ІТ компанії забезпечують дисципліни щодо проектів розвитку ІТ компаній та управління проектами впровадження нових інформаційних технологій на підприємствах та організаціях, а також стосовно управління проектами розробки програмного забезпечення. Важливою складовою даної спеціалізації є наявність специфічних технологій створення та управління start-up проектами, зокрема в галузі інформаційних технологій. Сучасні вимоги до розробки та функціонування інформаційних систем і проектів, що їх створюють, неодмінно стикаються з проблемами кібербезпеки та захисту інформації, основні технології яких наводяться у дисципліні по сучасним системам інформаційної безпеки. Система знань сучасного керівника проектів немислима без економічних розрахунків і знань щодо використання математичних методів оптимізації та використання економіко-математичних моделей.

Практичне значення цієї спеціалізації полягає в обговоренні практичного досвіду провідних викладачів, вивченні та обговоренні відео лекцій з кожної теми та дисципліни, проведенні аудиторних дискусійних занять, а також виконанні групових та індивідуальних практичних занять по наданим викладачами кейсам і виконанні лабораторних робіт в сучасних комп’ютерних лабораторіях, в результаті яких відпрацьовуються певні методи ефективного управління ІТ проектами, створюються основи спеціалізованого управління проектами. На заняттях розглядаються особливості реалізації проектів, в яких вже працюють слухачі магістратури.

Comments are closed.