Інформаційні впливи

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОС «магістр» за освітньою програмою “Інформаційна аналітика та впливи”

І. Спеціалізація: “Інформаційні впливи” (3-4 семестри)

ІІ. Кафедра: технологій управління

ІІІ. Інформація на сайті факультету: fit.univ.kiev.ua

Зміст блоку спеціалізації

Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Форма контролю Викладач
1 Когнітивні технології та методи візуалізації інформації 4 6 Залік Єгорченков О.В.
2 Методи інформаційної розвідки та впливів 4 6 Іспит Кубявка М.Б.
3 Інформаційна безпека та протидія інформаційним впливам 3 6 Іспит Тесля Ю.М.
4 Управління інформаційним зв’язком та впливами 3 6 Іспит Тесля Ю.М.

Анотація блоку спеціалізації

Сучасний світ – це світ постійних інформаційних взаємодій. В будь якій сфері діяльності є необхідність в різноманітній інформації. Інформація визначає характер дій та рішень працівників, документів, які вони готують в будь якій організації. Значить, інформацію необхідно вчасно і в повному обсязі доставляти споживачам. І тут виникає дві задачі. По перше, необхідно так інформаційно «зв’язати» між собою працівників підприємства, щоб кожному з них вчасно і в повному обсязі надходила саме необхідна йому інформація. А по друге, потрібно надавати таку інформацію, яка визначить необхідну реакцію отримувача.

Блок спеціалізації направлений на формування компетенцій в сфері управління інформаційними взаємодіями. Особлива увага приділяється способам реалізації необхідних інформаційних впливів на контрагентів взаємодії, та способам контрвпливів в випадку небажаної дії конкурентів чи противників. В основі цього блоку лежать напрацювання вчених в сфері теорії інформаційної взаємодії, теорії несилової взаємодії, різноманітних комунікативних теорій та теорій інформації. Вивчаються ситуації, які вже мали місце в історії людства відносно реалізації тих чи інших способів інформаційних впливів в загальнодержавних масштабах. Дисципліни, що входять до блоку спеціалізації, забезпечують вивчення способів реалізації найбільш дійових інформаційних впливів, зокрема методи візуалізації інформації, вибору способів впливу, підходів та інструментів забезпечення протидії негативним впливам.

Щоб вирішити ці задачі, необхідно створити систему управління інформаційним зв’язком та впливами. Тому в блоці спеціалізації достатня увага приділяється питанням створення систем управління інформаційним зв’язком та впливами.

Практичне значення цієї спеціалізації полягає в використанні досвіду провідних викладачів, серед яких професори і доценти, для оцінки різноманітних можливостей роботи в цій сфері. Крім того, один з викладачів – Тесля Ю.М., –  є автором теорії несилової взаємодії. На відміну від традиційних поглядів на аналітиків в сфері інформації як на фахівців, що тільки «виробляють» нову інформацію, на теорії несилової взаємодії базується концепція інформаційного впливу та контрвпливу працівників в сфері консолідованої інформації на споживачів інформації.

 

Comments are closed.