Інформаційна аналітика в економіці

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОС «магістр» за освітньою програмою “Інформаційна аналітика та впливи”

І. Спеціалізація: “Інформаційна аналітика в економіці” (3-4 семестри)

ІІ. Кафедра: Технологій управління

ІІІ. Інформація на сайті факультету: fit.univ.kiev.ua

Зміст блоку спеціалізації

Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Форма контролю Викладач
1 Інформація в управлінні підприємствами і проектами 4 6 Іспит Єгорченков О.В.
2 Аналіз спеціалізованої інформації 3 6 Іспит Онищенко А.М.
3 Аналіз ринкових процесів 3 6 Іспит Мезенцева О.О.
4 Сучасний математичний інструментарій економічного аналізу та моделювання 4 6 Залік Онищенко А.М.

Анотація блоку спеціалізації

Блок спеціалізації направлений на формування компетенцій в сфері аналізу економічної інформації. Дисципліни, що входять до блоку спеціалізації, забезпечують вивчення способів виділення економічної інформації з процесів функціонування підприємств та організацій та з процесів, що характеризують функціонування ринку, побудову різноманітних моделей представлення та обробки цієї інформації та формування знань та вмінь використання цієї інформації. До такої інформації відносяться дані, що характеризують виробництво продукції на підприємстві, такі як вартість різноманітних ресурсів, собівартість продукції. Крім того, вивчаються способи отримання зовнішньої інформації, яка даватиме змогу краще конкурувати з подібними підприємствам. Вивчається інформація, що характеризує розвиток ринку, курс валют, акції підприємств, прогноз розвитку економіки, вплив нормативно-правового поля на розвиток підприємництва, і т.д. По суті блок спеціалізації дає можливість зорієнтуватись у різноманітті існуючих інформаційних представлень  і економічних систем, значенні цієї інформації для реалізації процесів управління підприємствами і організаціями, прогнозуванні тенденцій в розвитку ринку. Ще однією важливою стороною цього блоку спеціалізації є формування компетенцій в питаннях створення та використання математичних моделей та методів для формалізації процесів обробки та використання інформації. Це дає змогу не тільки використовувати отриману інформацію, а й продукувати на її основі нові знання для менеджменту підприємств і організацій.

Практичне значення цієї спеціалізації полягає в використанні досвіду провідних викладачів, серед яких професори і доценти, для оцінки різноманітних можливостей роботи в цій сфері.

Comments are closed.