Прикладне програмування

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОС «бакалавр» напрям підготовки 6.040302 – «Інформатика» (набір 2014 року)

І. Назва блоку: «Прикладне програмування»

ІІ. Кафедра програмування і комп’ютерної техніки

ІІІ. Інформація на сайті факультету: fit.univ.kiev.ua

Перелік дисциплін блоку

Назва дисципліни Семестр Кредити ECTS Форма контроль Викладач
Методології розробки програмного забезпечення  

5

2.5 залік Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Супроводження програмного забезпечення  

5

2.0 залік Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Інтегровані середовища розробки модульних крос-платформних застосувань  

6

2.5 іспит Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Компонентне програмне забезпечення  

7

2.0 залік Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Якість програмного забезпечення та тестування  

6

2.5 залік Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Програмування мультимедійних, ігрових та розважальних систем.  

7

2.5 іспит Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Основи промислової розробки програм  

8

2.0 іспит Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Дизайн програм  

8

2.0 іспит Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Інформаційний менеджмент  

8

2.5 іспит Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області

 

 Анотація блоку спеціалізації

Розроблення прикладного програмного забезпечення має справу з проблемами якості, вартості, надійності, супроводження, здатністю прикладного програмного забезпечення працювати на багатьох платформах або операційних системах, компонентністю (повторне використання компонентів),  дизайном програм, менеджментом інформації тощо. До прикладних програм належать, зокрема текстові та графічні редактори, за допомогою яких можна готувати різні тексти, створювати рисунки; СУБД, що дозволяють формувати схеми довідників з будь-якої предметної області; табличні процесори, що дозволяють організовувати поширені на практиці табличні розрахунки; комунікаційні (мережеві) програми, призначені для обміну інформацією з іншими ПК, об’єднаними через різні топологічні структури телекомунікаційних мереж. Існує велика кількість прикладних програм спеціального призначення для професійної діяльності, так звані пакети прикладних програм. Це, наприклад, бухгалтерські програми, програми планування і прогнозування; системи автоматизованого проектування; пакети, що дозволяють вирішувати складні математичні завдання; навчальні програми з різних предметів тощо. Домінуючими сферами діяльності цієї спеціалізації є: консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем; розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів; надання послуг із системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, консультування щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук оптимальних рішень; надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення; видання будь-якої інформації у мережі Інтернет; створення баз даних; створення каталогів, адресних списків; розроблення веб-сторінок і порталів; діяльність, пов’язану з пошуковими засобами у веб-середовищі.

Можливі посади: інженер-програміст; фахівець з інформаційних технологій; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; науковий співробітник; викладач ВНЗ.

 

Comments are closed.