Інформаційно-комунікаційні технології

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОС «бакалавр» напрям підготовки 6.040302 – «Інформатика» (набір 2014 року)

І. Назва блоку: «Інформаційно-комунікаційні технології»

ІІ. Кафедра програмування і комп’ютерної техніки

ІІІ. Інформація на сайті факультету: fit.univ.kiev.ua

Перелік дисциплін блоку

Назва дисципліни Семестр Кредити ECTS Форма контроль Викладач
Програмування інтерфейсу користувача 5 2.5 залік Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Нечіткі моделі та теорія м’яких обчислень 5 2.0 залік Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Телекомунікаційні технології 7 2.5 іспит Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Технології хмарних обчислень 6 2.0 залік Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Big Data 7 2.5 залік Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Біокібернетика 7 2.5 іспит Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Технології тестування програмного забезпечення 8 2.0 іспит Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Електронна комерція 8 2.0 іспит Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області
Управління IT проектами 8 2.5 іспит Для викладання дисципліни буде запрошений провідний викладач у цій області

 Анотація блоку спеціалізації

Інформаційно-комунікаційні технології пов’язані зі створенням, збереженням, передачею, обробленням та управлінням інформації. Цей відомий термін включає в себе різноманіття технологій, що використовуються для роботи з інформацією, зокрема ці технології включають апаратні засоби та програмне забезпечення (операційні системи, мережеві протоколи, пошукові системи тощо), багатовіконні текстові та графічні редактори з використанням засобів мультимедіа й анімації, хмарні обчислення та засоби створення, використання та адміністрування хмар, набори даних дуже великих обсягів, де традиційні інструментальні засоби не здатні здійснювати їх охоплення, управління та оброблення за малий час. Необхідно також вміти знаходити у програмах помилки, при цьому найчастіше їх винуватцями бувають самі ж програмісти, і саме завдяки кінцевому набору тестів, які обираються певним чином, можна перевірити відповідність між реальною і очікуваною поведінкою програми. Грамотне управління ІТ-проектами дозволяє знизити ризик втрати інвестицій і підвищити успішність проекту, оптимізувати, розподілити та інтегрувати завдання, необхідні для досягнення наперед визначених цілей. Новітні інформаційно-комунікаційні технології забезпечують веб-представництва суб’єктів діяльності в цифровому середовищі і електронну економічну діяльність з використанням відповідних телекомунікаційних технологій. Також набуло поширення застосування методів і засобів кібернетики для збору зберігання і оброблення інформації, отримуваною в ході біологічних досліджень, що дозволяє розкривати нові кількісні і якісні закономірності природніх процесів і явищ, особливо в телемедицині.

Випускники цієї спеціалізації опановують навичками роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями і комп’ютерними середовищами на рівні системних програмістів, програмістів-розроблювачів і корегувальників, навичками управлінської і педагогічної діяльності на рівні викладачів комп’ютерних дисциплін. Зможуть працювати на посадах, пов’язаних із інформаційно-комунікаційними технологіями у різних предметних областях,  зокрема, бізнес-аналітиками, інженерами-програмістами, тестерами, архітекторами програмного забезпечення, IT-спеціалістами широкого профілю тощо.

Comments are closed.