Програмно-інформаційні системи

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОР «бакалавр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»

І. Назва блоку: Спеціалізація 1. “Програмно-інформаційні системи” (3–8 семестри).

ІІ. Кафедра: Програмних систем і технологій.

ІІІ. Інформація на сайті факультету: fit.univ.kiev.ua

Анотація блоку спеціалізації

№ з/п Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Форма контролю Викладач
1 Комп’ютерна графіка та візуалізація 3 5 Екзамен  Порєв Г.В.
2 Емпіричні методи програмної інженерії 4 4 Залік Поперешняк С.В.
3 Конструювання програмного забезпечення 5 6 Екзамен  Поперешняк С.В.
4 Основи розподілених обчислень та паралельного програмування 6 5 Екзамен  Порєв Г.В.
  Економіка IT компаній 6 3 Залік  
6 Менеджмент командної розробки програмного забезпечення 7 3 Залік  Поперешняк С.В.
7 Кросплатформне програмування 7 6 Залік  Поляков С.А.
8 Хмарні технології 7 5 Екзамен  Порєв Г.В.
9 Програмування інтернет речей (IoT) 8 3 Екзамен  Шевченко В.Л.

 

На перетині комп’ютерних, мультимедійних та Веб- технологій стрімко розвивається сучасне програмування. Графіка і методи візуалізації широко використовуються сьогодні у ІТ середовищі: при розробці веб-проектів та реклами, створені анімації, зображень, діаграм та інших аналогічних графічних робіт, що пов’язані з візуалізацією інформації, при аналізі візуальних систем.  В блоці вивчаються  технології комп’ютерної генерації зображень тривимірних сцен та предметів,  створення анімації, моделювання та візуалізації фізичних процесів, методи та засоби створення застосувань віртуальної та змішаної реальності.

Дисципліни блоку є основою знань та вмінь, що дозволяють фахівцю з інженерії програмного забезпечення використовувати методи програмної інженерії для більш ефективної розробки, управління якістю програмного забезпечення. Вони спрямовані на застосування наукових та інженерних принципів в розробці програмного забезпечення, сучасному проектуванні, тестуванні та аналізі вимог до прикладного програмного забезпечення. Під час навчання теоретичні аспекти програмування використовуються при реалізації практичних проектів.

Велика увага приділяється також умінню працювати із сучасними віртуальними технологіями програмування: розподіленим обчисленням та хмарним технологіям.

Студенти навчаться працювати в команді, управляти ІТ проектами та отримають базові знання з економіки саме ІТ компаній.

Comments are closed.