Комп’ютерна графіка та моделювання

Назва дисципліни «Комп’ютерна графіка та моделювання» (3 семестр)

Спеціалізація «Управління інформаційною безпекою»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: к.т.н., доцент Вялкова Віра Іванівна

Інформація на: ttpshttp://fit.univ.kiev.ua/archives/178

Вялкова Віра Іванівна

Вялкова Віра Іванівна

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

Жодна галузь промисловості, науки і техніки не може сьогодні існувати без комп’ютерного забезпечення. Методи графічного моделювання давно й успішно використовуються в різних сферах діяльності. Застосування сучасних комп’ютерних технологій  та програмного забезпечення  при вивченні дисципліни  «Комп’ютерна графіка та моделювання»  дозволяють  ознайомити студентів із принципами побудови та вивчення архітектури сучасних графічних систем, опанування алгоритмічних основ двовимірної та тривимірної графіки, набуття навичок створення графічних зображень за допомогою сучасних програмних засобів обробки графічних зображень.

 

Кількість годин: лекції – 14, лабораторні – 20, консультацій – 2, самостійна робота – 54. Разом 3 кредити ЄКТС.

Форма контролю: залік

 

Comments are closed.