Фізичні основи захисту інформації

Назва дисципліни «Фізичні основи захисту інформації» (6 семестр)

Дисципліна вільного вибору студента ОР «бакалавр»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: к.т.н., доцент Пархоменко Іван Іванович

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/archives/1984

Пархоменко Іван Іванович

Пархоменко Іван Іванович

Анотація

Засоби фізичного (технічного) захисту інформації – це різного роду механічні, електро- або електронно-механічні пристрої, а також спорудження і матеріали, призначені для захисту від несанкціонованого доступу і викрадень інформації та попередження її втрат у результаті порушення працездатності компонентів ІС, стихійних лих, саботажу, диверсій і т.ін. До цієї групи відносять: засоби захисту кабельної системи; засоби захисту системи електроживлення; засоби архівації та дублювання інформації; засоби захисту від витоку інформації по різним фізичним полям. Щодо впровадження засобів програмно-технічного захисту в ІС, розрізняють два основні його способи: додатковий захист – засоби захисту є доповненням до основних програмних і апаратні засобів комп’ютерної системи; вбудований захист – механізми захисту реалізуються у вигляді окремих компонентів ІС або розподілені за іншими компонентами системи. Метою вивчення навчальної дисципліни «Фізичні основи захисту інформації» є формування теоретичних знань з фізичних основ побудови технічних засобів захисту інформації, особливостей передачі сигналів різними каналами зв’язку, методів та принципів побудови технічних засобів захисту інформації, особливостей їх реалізації та практичних навичок виявлення фактів несанкціонованого доступу до інформаційних каналів за допомогою різних методів з використанням технічних засобів захисту інформації.

 

Кількість годин: лекції – 18, практичні – 20, консультації – 2, самостійна робота – 80. Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит

 

Comments are closed.