Операційні системи

Назва дисципліни «Операційні системи» (4 семестр)

Дисципліна вільного вибору студента ОР «бакалавр»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: к.т.н., доцент Пархоменко Іван Іванович

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/archives/1984

1

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

Операційна система – це комплекс керуючих і обробляючих програм, які з одного боку виступають як інтерфейс між пристроями обчислювальної системи і прикладними програмами, а з іншого боку – призначені для управління пристроями і обчислювальними процесами, ефективного розподілу ресурсів між обчислювальними процесами і організації надійних обчислень. Операційні системи забезпечують, по-перше, зручність використання комп’ютерної системи, по-друге, ефективність і надійність роботи. Перша функція властива ОС як розширеній машині, друга – ОС як розподілювача апаратних ресурсів. Метою вивчення навчальної дисципліни «Операційні системи» є формування теоретичних знань та практичних навичок з організації та функціонування сучасних операційних систем, вміння створювати та використовувати ефективне програмне забезпечення для керування обчислювальними ресурсами в багатокористувацьких операційних системах.

 

Кількість годин: лекції – 22,  практичні – 24, консультації – 2, самостійна робота – 72. Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.