Кібернетичне право

Назва дисципліни «Кібернетичне право» (4 семестр)

Дисципліна вільного вибору студента ОР «бакалавр»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: к.т.н., доцент Пархоменко Іван Іванович

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/archives/1984

1

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

Перехід до інформаційного суспільства вимагає удосконалення карного і цивільного законодавства, а також судочинства. Сьогодні спеціальні закони ухвалено в усіх розвинених країнах світу та багатьох міжнародних об’єднаннях, і вони постійно доповнюються. Порівняти їх між собою практично неможливо, оскільки кожний закон потрібно розглядати у контексті всього законодавства. Наприклад, на положення про забезпечення секретності впливають закони про інформацію, процесуальне законодавство, кримінальні кодекси та адміністративні розпорядження. Загальною тенденцією, що її можна простежити, є підвищення жорсткості кримінальних законів щодо комп’ютерних злочинців. Кібербезпека – це стан захищеності збалансованих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз у кіберпросторі (частини інформаційної сфери) на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного та національного права. При цьому під захищеністю розуміють активні дії суб’єктів кібернетичного права, спрямовані на досягнення певного ступеня безпеки об’єкта охорони з метою збереження конфіденційності, цілісності та недоступності інформації для третіх осіб у всесвітньому віртуальному просторі. Метою вивчення навчальної дисципліни «Кібернетичне право» є формування знань з правових засобів захисту – чинного законодавства, указів та інших нормативних актів, які регламентують правила користування інформацією і відповідальність за їх порушення, захищають авторські права програмістів та регулюють інші питання використання ІТ.

 

Кількість годин: лекції – 22,  практичні – 24, консультації – 2, самостійна робота – 72. Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит

 

Comments are closed.