Інформаційні технології

Назва дисципліни «Інформаційні технології» (6 семестр)

Спеціалізація «Управління інформаційною безпекою»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

 

Анотація

Інформаційно-технологічну підтримку професійної діяльності фахівців інформаційної безпеки забезпечує використання комп’ютерних технологій обробки, аналізу, зберігання та представлення даних і результатів, які отримують в процесі досліджень, проектування і прийняття рішень у професійній діяльності. Використання спеціального програмного забезпечення для розробки, моніторингу та управління інформаційною безпекою та ризиками сприяє оперативній та ефективній діяльності фахівців інформаційної безпеки. Дисципліна спонукає до вивчення загальних теоретичних принципів та уявлень, які формують системно-інформаційний підхід до аналізу даних, вивчення інформаційних процесів, методів і способів отримання, обробки, передачі і збереження інформації з використанням сучасних інформаційних технологій. Студенти здобувають теоретичні та практичні знання з використання комп’ютерної техніки, прикладних програм та мереж для пошуку, обробки, аналізу і обміну інформацією у сучасному кіберпросторі.

 

Кількість годин: лекції – 18, практичні – 20, консультації – 2, самостійна робота – 80. Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.