Захищені інформаційні технології

Дисципліна вільного вибору студента ОС «бакалавр» напрям

6.170103 Управління інформаційною безпекою

Захищені інформаційні технології  (3 семестр)

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації, викладач: к.т.н. Прус Р.Б.

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/абітурієнтам/бакалаврат

Анотація

Заходи захисту спрямовані не лише на самі інформаційні ресурси, а й на збереження певних технологій їх створення, оброблення, зберігання, пошуку та надання користувачам. Захищена інформаційна система використовує достатні апаратні і програмні засоби, щоб забезпечити одночасну достовірну обробку інформації різного ступеня таємності різними користувачами без порушення прав доступу, цілісності і конфіденційності даних та інформації, і підтримує свою працездатність в умовах впливу на неї сукупності зовнішніх і внутрішніх загроз. Дисципліна присвячена вивченню та засвоєнню основних принципів проектування та побудови захищених систем і оцінки їх надійності. Студенти набувають професійних навичок якісної розробки, впровадження, експлуатації, супроводу та тестування критично важливих інформаційних систем згідно закладених принципів безпеки; вивчають законодавчі ініціативи, наукові, технічні і технологічні рішення та використовують їх для того, щоб користувачі, використовуючи пристрої на базі комп’ютерів та програмного забезпечення, почували себе комфортно і безпечно.

Кількість годин: Лекції – 22, Практичних – 24, Самостійна робота – 72. Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит

 

Comments are closed.