Системи банкової безпеки

Назва дисципліни «Системи банкової безпеки» (4 семестр)

Дисципліна вільного вибору студента ОР «бакалавр»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

Анотація

Мета вивчення дисципліни надати студентам знання про методи та засоби захисту інформації у банківських системах, джерела і канали поширення інформації, що становить банківську таємницю для їх практичного застосування та втілення у процесі фахової діяльності майбутнього спеціаліста з інформаційної безпеки. В курсі передбачено ознайомлення зі станом та тенденціями забезпечення безпеки інформації у банківських системах, оволодіння організаційно-правовими та економічними основами захисту банківської таємниці; засвоєння сутності банківських операцій. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати чинну нормативно-правову базу та основні положення організації та системи захисту банківської безпеки, можливості й засоби забезпечення банківської безпеки, види та загальну характеристику зовнішніх і внутрішніх загроз, структуру банківської системи, основні види ризиків в банківській діяльності та методи їх оцінки, джерела і канали поширення інформації, що становить банківську таємницю, структуру, функції і діяльність служби безпеки банку, як виявити можливі канали несанкціонованого доступу і витоку інформації у банковій системі, провести аналіз надійності системи захисту інформації банку.

 

Кількість годин: лекції – 22, практичні – 24, консультації – 2, самостійна робота – 72. Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит

 

 

Comments are closed.