Безпека банківських інформаційних технологій

Блок спеціалізації вільного вибору студента ОС «бакалавр» спеціальність «Управління інформаційною безпекою»

Безпека банківських інформаційних технологій (3 семестр)

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації.

Викладач: буде запрошено провідного  вченого в цій області

 

Анотація

Метою вивчення дисципліни є опанування основ банківських інформаційних технологій. На сучасному етапі надання банківських послуг і зростаюча конкуренція суттєво залежить від широкого застосування комп’ютерної техніки та новітніх інформаційних технологій для розширення сфери банківських послуг і вирішення задач розвитку банківського бізнесу. Для банківських установ характерно, що об’єкт управління пов’язаний з отриманням та обробкою інформації, тобто робота з інформацією є і предметом, і результатом діяльності банківських установ. Банківська інформація стосується фінансів, кредитів, які є економічними категоріями, та відображає діяльність банків через систему числових показників, має дискретну форму представлення у алфавітно-цифровому вигляді та розміщується на машинних носіях. Також для банківських установ велике значення має продуктивність автоматизованої системи, її здатність швидко переробляти інформацію, відстежувати зміни на об’єкті та зовнішніх факторів, оскільки затримки з обробкою таких даних можуть дорого коштувати установі. Наприклад, неврахування нових нормативних документів, постанов, вказівок для банку може призвести до значних штрафних санкцій. Оскільки банківська діяльність пов’язана з управлінням грошовими ресурсами, а також самими банківськими установами, інформація в автоматизованих банківських системах має бути надійно захищена, а сама система — «живучою» та безвідмовною. Отже, в результаті вивчення дисципліни студент опанує структуру банківської системи, чинну нормативно-правову базу та основні положення організації та системи захисту банківської безпеки, можливості й засоби забезпечення банківської безпеки та інші аспекти безпеки банківських інформаційних технологій.

Кількість годин:120 * Лекції – 22 * Практичні – 24 * Консультації – 2  Самостійна робота – 72 * Разом 4 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.