Управління інформаційною безпекою

Назва дисципліни «Управління інформаційною безпекою» (4 семестр)

Спеціалізація «Кібернетична безпека»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

 

Анотація

Сучасні інформаційні системи уразливі до ряду мережних загроз, які можуть бути результатом реалізації несанкціонованого доступу, а також розкриття або модифікації інформації. Щоб захистити сучасні інформаційні ресурси та послуги від загроз, необхідно застосовувати відповідні заходи управління безпекою. Вивченню та засвоєнню керівних та загальних принципів побудови, реалізації, підтримки та покращення системи керування захистом інформації в організаціях присвячена ця дисципліна. Студенти здобувають практичні навички з планування та розроблення ефективної системи управління безпекою інформації, яка забезпечує керування й контроль доступу, розробку й обслуговування апаратно-програмних систем та мереж; керування безперервністю бізнес-процесів та оптимізацію управлінських процесів. Студенти навчаються ідентифікувати специфічні ризики порушення безпеки, які загрожують ресурсам організації і для яких оцінюють уразливість, ймовірність її виникнення та потенційний вплив; розробляти політику безпеки; здійснювати організацію керування активами й ресурсами з метою підвищення ефективності функціонування і захищеності інформаційних систем.

 

Кількість годин: лекції – 16, практичні – 18, консультації – 2, самостійна робота – 54. Разом 3 кредити ЄКТС.

Форма контролю: залік

Comments are closed.