Захищені інформаційні технології

Назва дисципліни «Захищені інформаційні технології» (3 семестр)

Спеціалізація «Безпека інфокомунікаційних систем»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

Анотація

Метою захисту інформації є збереження цінності інформаційних ресурсів для їх власника. Виходячи з цього, безпосередні заходи захисту спрямовують не так на самі інформаційні ресурси, як на збереження певних технологій їх створення, оброблення, зберігання, пошуку та надання користувачам. Захищена інформаційна система використовує достатні апаратні і програмні засоби, щоб забезпечити одночасну достовірну обробку інформації різного ступеня таємності різними користувачами без порушення прав доступу, цілісності і конфіденційності даних та інформації, і підтримує свою працездатність в умовах впливу на неї сукупності зовнішніх і внутрішніх загроз. Дисципліна сприяє вивченню та засвоєнню основних принципів проектування та побудови захищених систем і оцінки їх надійності. Студенти здобувають професійні навички зводити до мінімуму кількість уразливостей у процесі проектування, кодування і документації, виявляти і видаляти ці уразливості на початку життєвого циклу розробки захищених інформаційних систем.

 

Кількість годин: лекції – 16, практичні – 18, консультації – 2, самостійна робота – 54. Разом 3 кредити ЄКТС.

Форма контролю: іспит

 

Comments are closed.