Техніко-економічне обгрунтування проектів

Назва дисципліни «Техніко-економічне обгрунтування проектів» (4 семестр)

Спеціалізація «Безпека інфокомунікаційних систем»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: буде запрошено провідного вченого в цій області

Анотація

Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) – це комплект розрахунково-аналітичних документів, що містять основні технічні і організаційні рішення, розрахунково-кошторисні, оціночні та інші показники, що дозволяють розглядати доцільність і ефективність інвестиційного проекту. Техніко-економічне обґрунтування є необхідним дослідженням, в ході якого проводиться ряд робіт по вивченню і аналізу всіх складових інвестиційного проекту і розробці термінів повернення вкладених в бізнес засобів. Метою техніко-економічного обґрунтування є аргументація доцільності вибору нового устаткування, технології виробництва або процесу. ТЕО може проводитися по самих різних науково-технічних заходах, які можуть здійснюватися як на конкретному підприємстві, так і в масштабах всього господарства країни. Розробка ТЕО будь-якого проекту завжди проводиться перед ухваленням рішення про проектування і серійне виробництво певного устаткування або при ухваленні рішення про створення якого-небудь виробництва, орієнтованого на певний вид продукції.

 

Кількість годин: лекції – 16, практичні – 18, консультації – 2, самостійна робота – 54. Разом 3 кредити ЄКТС.

Форма контролю: залік

 

Comments are closed.