Доманецька Ірина Миколаївна

Доманецька Ірина Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних технологій.

Вища освіта:

Київський інженерно-будівельний інститут. Інженер-системотехнік

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Методи та засоби автоматизованої еколого-економічної експертизи проектів у будівництві» за спеціальністю 05.13.12 – «Системи автоматизації проектування».

Досвід роботи: 

  • 1987-1995 рр. Київський технічний університет будівництва і архітектури. Аспірант, асистент, доцент.
  • 1995-1997 рр. Науково-дослідного інституту автоматизованих систем планування і керування у будівництві (НДІАСБ). Старший науковий співробітник.
  • 1997-2015 рр. Київський національний університет будівництва і архітектури. Доцент.

Наукові праці: 

Більше 100 наукових праць, серед яких 2 навчальних посібники, 29 статей у фахових виданнях України, 35 тез доповідей на конференціях.

Профілі:

Основні публікації:

1. Монографії, підручники, посібники
– Навчальний посібник з дисципліни «Теорія алгоритмів. Частина1. Формальні моделі алгоритмів» для студентів освітніх програм «Комп’ютерні науки», «Аналітика даних» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітнього ступеня «Бакалавр» Укл. / І.М.Доманецька І.М., Г.В.Красовська , О.Є.Іларіонов, О.В. Федусенко [Електронний ресурс]: Навчальний посібник-практикум. / Доманецька І.М. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – 138 с.
– Навчальний посібник для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» з дисципліни «Проєктування та розробка веб-застосунків» Частина 1. HTML5 та CSS3 Укл./ Федусенко О.В.,Доманецька І.М., Іларіонов О.Є., Красовська Г.В. [Електронний ресурс]: Навчальний посібник/ Федусенко О.В. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2023. – 139 с. (переглянути)
– О.В. Федусенко, І.М. Доманецька, Г.В. Красовська Проектування систем електронного документообігу. Навчальний посібник, К.:КНУБА,2016 – 88с.
– Г.В. Красовська, І.М. Доманецька, О.В. Федусенко Застосування об’єктно-орієнтованого підходу на прикладі задач будівельної галузі Навчальний посібник, К.:КНУБА,2016 – 116с.

2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
– Domanetska, I., Krasovska, H. Features of the formation of a unified educational-information space for geographically and organizationally distributed universities // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, Proceedings of the 13th International Conference on TCSET 2016, 2016, pp. 842–844, 7452201
– О.В. Федусенко, І.М. Доманецька, Д.Ю. Семенюк Розроблення комп’ютерної гри з голосовим інтерфейсом для вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку / Інформаційні технології і засоби навчання, 2021, Том 85 №5, С. 95-117 (переглянути)
– Iryna, D., Anton, K., Hanna, K., Bohdan, Y. Corporate system users identification by the keyboard handwriting based on neural networks. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 2019, 9(1), pp. 4156–4161 (переглянути)
– Khrolenko, Y., Domanetska, I., Ilarionov, O., Krasovska, H., Fedusenko, O. Classifier for the Diagnostic of Obstructive Sleep Apnea Syndrome(Conference Paper) Information Technology and Implementation (IT&I-2023), November 30 – December 02, 2022, Kyiv, Ukraine, 2023, 3384, pp. 24–41 (переглянути)
– Yankovy, I., Ilarionov, O., Krasovska, H., Domanetska, I. Classifier of liver diseases according to textural statistics of ultrasound investigation and convolutional neural network / II International Scientific Symposium «Intelligent Solutions» IntSol-2021, September 28–30, 2021, Kyiv-Uzhhorod, Ukraine. 2021, 3018, pp. 60–69 (переглянути)

Наукові інтереси:

Інтелектуальні технології e-learning, нейромережні технології у вирішенні складно формалізованих задач.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Брала участь у міжнародному проекті «Адаптивне навчальне середовище для забезпечення компетенцій в галузі впливу місцевих погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум (ECOIMPACT)».

Comments are closed.