Зюзюн Вадим Ігорович

Фото_Зюзюн В.Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій управління. 

Вища освіта:

Національний транспортний університет. Спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», кваліфікація магістр.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Методи та моделі управління екологічними ризиками в проєктах розвитку транспорту» за спеціальністю 05.13.22 «Управління проєктами та програмами».

Досвід роботи: 

 • 2011 – 2023 рр. Національний транспортний університет, асистент, старший викладач, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища.
 • 2020 – 2021 рр. Центр міжнародної освіти Національного транспортного університету, директор (за сумісництвом).
 • 2022 – червень 2023 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри технологій управління (за сумісництвом).
 • з 2023 р. по теперішній час Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри технологій управління.

Наукові праці: 

Понад 100 публікації, з них 5 навчальних посібників, 6 авторських свідоцтв, 25 статей опубліковано у фахових виданнях України, 11 у іноземних виданнях, 2 у виданнях, включених до наукометричної бази даних Scopus, 53 публікації тез доповідей у матеріалах міжнародних та вітчизняних наукових конференцій. Співавтор 1 комп’ютерної програми. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 3.

Профілі:

Основні публікації:

 1. Монографії, підручники, посібники
  – Цюман Є.С., Зюзюн В.І. Циркулярна економіка, Київ, НТУ, 2023, 133 с. (переглянути)
  – Зюзюн В.І., Лисак Р.С. та ін. Управління екологічними проєктами, Київ, НТУ, 2022, 186 с. (переглянути)
  – Зюзюн В.І., Спасіченко О.В. та ін. Основи безпеки людини, Київ, НТУ, 2022, 225 с. (переглянути)
  – Зюзюн В.І., Лисак Р.С. та ін. Словник-довідник термінів з управління екологічними проєктами, Київ, НТУ, 2022, 38 с. (переглянути)
  – Бойченко С.В., Зюзюн В.І. та ін. Основи енерготехнологій в екологістичному аспекті, Київ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022, 229 с. (переглянути)
 2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
  – Khrutba V.O., Kupalova G. I., Ziuziun V.I., Nikitchenko Y.S., Kolomiiets S.V. Peculiarities of Implementation of the Environmental Management System of Motor Transport Enterprises on the Urban Territories, Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume X, Fall), 5(37): 2019. – P. 1094-1104. DOI: 10.14505/jemt.10.5(37).16. (переглянути)
  – Хрутьба В.О., Вайганг Г.О., Зюзюн В.І. Результати екологічної та соціальної оцінки проектів будівництва та реконструкції доріг. Науково-технічний збірник «Східно-Європейський журнал передових технологій», № 4/10 (76), 2015. – С. 26 – 34. (переглянути)

Наукові інтереси:

Управління ІТ-проєктами; інформаційні технології в транспортній та природоохоронній діяльності; управління персоналом в IT сфері; безпека об’єктів критичної інфраструктури.

 

Comments are closed.