Сертифікати про акредитацію освітніх програм за 2022/2023 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень

  • Освітньо-професійна програма 122 “Аналітика даних” ->>>
  • Освітньо-професійна програма 122 “Прикладне програмування”  ->>>
  • Освітньо-професійна програма 125 “Кібербезпека” ->>>

Другий (магістерський) рівень

  • Освітньо-наукова програма 122 “Інформаційні системи” ->>>
  • Освітньо-наукова програма 122 “Управління проектами” ->>>
  • Освітньо-професійна програма 122 “Управління проектами” (заочна) ->>>
  • Освітньо-професійна програма 172 “Мережеві та інтернет технології” ->>>

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

  • Освітньо-наукова програма 125 “Кібербезпека” ->>>
  • Освітньо-наукова програма 126 “Інформаційні системи та технології” ->>>

Comments are closed.