Марцафей Анна Сергіївна

martsafeiКандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри програмних систем і технологій. 

Вища освіта:

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Прикладна математика.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Чисельне моделювання гідродинамічних процесів з використанням багатопроцесорних систем» за спеціальністю 01.05.02 – «Чисельне моделювання та обчислювальні методи»

Досвід роботи: 

  • 2021 – теперішній час. Асистент кафедри програмних систем і технологій, факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
  • 2017 – 2019 рр. інженер-програміст, ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані».
  • 2016 – 2018 рр. асистент кафедри математичної інформатики, факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Наукові праці: 

16 наукових праць, серед яких 6 статей у фахових виданнях України, Scopus – 1, 10 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша у Google Scholar – 5.

Профілі:

Основні публікації:

1. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
– A.Yu. Gryshchenko and A.S. Martsafei А two-step splitting algorithm in heat and mass transfer problems. Cybernetics and Systems Analysis, Volume 47, Issue 6, pp 941-947, November 2011 (переглянути)

Наукові інтереси:

Інформаційні технології, математичне моделювання.

 

Comments are closed.