Освітньо-професійна програма «Мережеві та інтернет технології»

Кафедра мережевих та інтернет технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує на навчання вступників за освітньою програмою МЕРЕЖЕВІ ТА ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ (спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка, галузь знань 17 Електроніка та радіотехніка).

Сьогодення потребує якісних комунікацій з використанням інформаційних технологій. Різноманітні інформаційно-комунікаційні, мережеві та інтернет технології є об’єктом вивчення за даною освітньою програмою. Програма навчання МЕРЕЖЕВІ ТА ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ відповідає всім сучасним вимогам та є конкурентоспроможною на ринку праці.

Наші випускники, крім базових знань предметної області, отримають глибокі знання з програмування, комп’ютерної техніки та кібербезпеки.

Особливістю спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка є те, що подаючи заявку з пріоритетом 1 або 2, вступник отримує додаткові 2% до конкурсного балу.

Запрошуємо здобути ґрунтовні знання в кращому ЗВО України!!!

Comments are closed.