04 квітня відбудеться відкрита лекція на тему «Синхронізація і координація процесів та даних»

04.04.2022 року відбудеться відкрита лекція Кравченко Ольги Віталіївни кафедри інформаційних систем та технологій для здобувачів ОР бакалавр 2 курсу, групи ІР-21, ІР-22 освітньої програми “Програмні технології інтернет речей”, з дисципліни “Розподілені системи збору інформації” на тему: «Синхронізація і координація процесів та даних».
Початок: 12:10
Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aBrzpfhHktTFCu9oNGZObzY6-vw7wrJVf-XSTAb3ZqDI1%40thread.tacv2/1648804535771?context=%7b%22Tid%22%3a%2211bdc4c0-f87d-4025-84ee-777d1d7ffc4d%22%2c%22Oid%22%3a%22871be5f6-9003-4e78-a80a-b292033cf73a%22%7d

Comments are closed.