06 квітня відбудеться відкрита лекція на тему «Ноутбуки і мобільні пристрої»

06.04.2022 року відбудеться відкрита лекція Гладкої Мирослави Вікторівни доцента кафедри інформаційних систем та технологій для здобувачів ОР бакалавр 1 курсу, групи ІР-11, ІР-12 освітньої програми “Програмні технології інтернет речей”, з дисципліни “Архітектура комп’ютерів” на тему: «Ноутбуки і мобільні пристрої».
Початок: 12:10
Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-arph4GaisbUsUcbh4iRH1W7xYlweUuOa5WZ5baovAI1%40thread.tacv2/1642787826008?context=%7b%22Tid%22%3a%2211bdc4c0-f87d-4025-84ee-777d1d7ffc4d%22%2c%22Oid%22%3a%22204be399-1509-4638-948e-3b4654c170bf%22%7d

Comments are closed.