Контакти відповідальних осіб по факультету інформаційних технологій

Декан факультету Снитюк Віталій Євгенович: snytyuk@knu.ua
Заступник декана з навчально-виховної роботи Тмєнова Наталія Пилипівна: natalia.tmienova@knu.ua
Заступник декана з наукової роботи Гнатієнко Григорій Миколайович: hnatiienko@knu.ua
Завідувач кафедри програмних систем і технологій Бичков Олексій Сергійович: oleksiibychkov@knu.ua
Завідувач кафедри інтелектуальних технологій Іларіонов Олег Євгенович: oleg.ilarionov@knu.ua
Завідувач кафедри прикладних інформаційних систем Плескач Валентина Леонідівна: v_pleskach@ukr.net
Завідувач кафедри технологій управління Морозов Віктор Володимирович: viktor.morozov@knu.ua
Завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна: lukova@knu.ua
В.о. завідувача кафедри інформаційних систем та технологій Онищенко Андрій Михайлович: andriy.onyshchenko@knu.ua
Завідувач кафедри мережевих та інтернет технологій Кравченко Юрій Васильович: yurii.kravchenko@knu.ua
Відповідальна за міжнародну мобільність Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна: lukova@knu.ua
Відповідальний за проведення практик Браіловський Микола Миколайович: bk1972@ukr.net
Відповідальний секретар приймальної комісії Мирутенко Лариса Вікторівна: myrutenko.lara@knu.ua

Comments are closed.