Єгорченков Олексій Володимирович

ЄгорченковДоктор технічних наук, доцент, професор кафедри технологій управління. 

Вища освіта:

Київський національний університет будівництва і архітектури. Керівник проєктів і програм.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Формування бачення проєктів методом візуалізації інформації» за спеціальністю 05.13.22 – «Управління проєктами та програмами».
 • Докторська дисертація: «Методологія управління портфелями проєктів і програм в інтегрованих функціональних середовищах»  за спеціальністю 05.13.22 – «Управління проєктами та програмами».

Досвід роботи: 

 • 2010-2015 рр. Київський національний університет будівництва і архітектури. Асистент, доцент.
 • 2012-2013 рр. Карбон. Координатор проектів.
 • 2013 р. Taryan Group Inc. Координатор програми.
 • 2014-2015 рр. Пласіс. Розробник під Android.
 • 2014-2015 рр. ДБК-4. Розробник.
 • 2015-2017 рр. ПАТ «Тутковський». Розробник.
 • 2017-2018 рр. Київпастранс. Software Product Manager.

Наукові праці: 

Більше 85 наукових праць, 2 навчальних посібника, 40 статей у фахових виданнях України та періодичних зарубіжних виданнях, 35 тез доповідей на конференціях, 20 публікацій, проіндексованих в наукометричних базах Scopus та Web of Science. Індекс Гірша в Scopus – 3, у Google Scholar – 6.

Профілі:

Основні публікації:

1.Монографії, підручники, посібники
– Матричне управління портфелями проєктів і программ : навч. посіб. / Тесля Ю., Латишева Т., Єгорченков О., Хлевна Ю., Катаєва Є. – М-во освіти і науки України, Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – 119 с. (переглянути)
– Єгорченков О.В.,Єгорченкова Н.Ю., Кубявка Л.Б.Інформаційні технології управління проектами. Навчальний посібник до курсу «Інформаційні технології управління проектами». Навчальний посібник, К:КНУ ім.Т.Г.Шевченка, 2017 – 80 с.
– Єгорченков О.В.,Єгорченкова Н.Ю., Катаєва Є.Ю. Азбука управління проектами. Планування. Навчальний посібник до курсу «Управління проектами». Навчальний посібник, К:КНУ ім.Т.Г.Шевченка, 2016. – 117с. (переглянути)

2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science:
– Yehorchenkova, Nataliia & Yevhenia, Kataieva & Yehorchenkov, Oleksii & Grygoriy, Zaspa. (2016). The conception of project-oriented enterprise information resources system management technology creation. Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering. 2. 60-65. 10.35784/jteme.518. (переглянути)
– Teslia, I., Yehorchenkova, N., Kataieva, Y., & Iegorchenkov, O. (2016). Enterprise information planning – A new class of systems in information technologies of higher educational institutions of Ukraine. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(2), 11-23. doi:10.15587/1729-4061.2016.74857. (переглянути)
– Iegorchenkov, O., & Yehorchenkova, N. (2016). Product-resource planning system. Paper presented at the Proceedings of the 2016 IEEE 1st International Conference on Data Stream Mining and Processing, DSMP 2016, 29-33. doi:10.1109/DSMP.2016.7583501 Retrieved from www.scopus.com (переглянути)
– Teslia, Iurii & Yehorchenkov, Oleksii & Ivanov, Y. & Starokadomskyi, S.. (2017). Integration of an information management system of an enterprise with geological project management systems. 10.3997/2214-4609.201701802. (переглянути)
– Boyko, Natalia & Teslia, Iurii & Khlevna, Julia & Ivanov, Yevhen & Kubiavka, Liubov & Latysheva, Tatiana & Yehorchenkova, Nataliia & Yehorchenkov, Oleksii & Kravchuk, Nataliya. (2017). PrimaDoc — An enterprise information management system: Implementation of the development and deployment project. 929-934. 10.1109/IDAACS.2017.8095222. (переглянути)
– Yehorchenkov, Oleksii & Yehorchenkova, Nataliia. (2018). Production and project activities modeling module of instrument-making enterprise. 168-171. 10.1109/TCSET.2018.8336179. (переглянути)
– Teslia, Iurii & Yehorchenkov, Oleksii & Khlevna, Iulia & Khlevnyi, Andrii. (2018). Development of the concept and method of building of specified project management methodologies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 5. 6-16. 10.15587/1729-4061.2018.142707. (переглянути)
– Yehorchenkova, Nataliia & Yehorchenkov, Oleksii. (2019). Conceptual Groundwork of Digital Transformation of Project Management. 85-88. 10.1109/STC-CSIT.2019.8929818. (переглянути)
– Yehorchenkova, Nataliia & Teslia, Iurii & Yehorchenkov, Oleksii & Kubiavka, Liubov & Latysheva, Tatiana & Kataieva, Yevheniia & Olena, Verenych. (2019). Model Of Management Of Resources Production In 4P-Environment Of Project-Oriented Enterprise. 997-1001. 10.1109/IDAACS.2019.8924242. (переглянути)
– Yehorchenkova, Nataliia & Teslia, Iurii & Yehorchenkov, Oleksii & Kubiavka, Liubov & Khlevna, Iulia. (2020). Management of Online Learning Through Modeling of Non-force Interaction of Information Agents. 10.1007/978-3-030-25741-5_22. (переглянути)
– Yehorchenkova, Nataliia & Yehorchenkov, Oleksii. (2020). Modeling of Decision-Making Processes in Project Planning Based on Predictive Analytic Method. 300-304. 10.1109/DSMP47368.2020.9204025. (переглянути)
– Yehorchenkova, Nataliia & Yehorchenkov, Oleksii & Teslia, Iurii & Kataieva, Yevheniia & Mitsenko, Serhii. (2020). The Concept of an “Add-On” of a Functional Portfolio And Project Management Environment. 1-5. 10.1109/CSIT49958.2020.9322051. (переглянути)
– Teslia, Iurii & Yehorchenkova, Nataliia & Khlevna, Iulia & Kataieva, Yevheniia & Латышева, Татьяна & Yehorchenkov, Oleksii & Khlevnyi, Andrii & Veretelnyk, Vitaliy. (2020). Developing a systems engineering concept for digitalizing higher education institutions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 6. 6-20. 10.15587/1729-4061.2020.219260. (переглянути)
– Yehorchenkova, Nataliia & Yehorchenkov, Oleksii. (2021). Modeling of Project Portfolio Management Process by CART Algorithm. 10.1007/978-3-030-58124-4_34. (переглянути)
– Yehorchenkova, Nataliia & Yehorchenkov, Oleksii & Kataieva, Yevheniia & Mitsenko, Serhii & Mohylnyi, Oleksandr & Odokienko, Svitlana & Babina, Nataliya & Verenych, Olena. (2021). Models and Methods of Project Administration in 4P-environment. 369-372. 10.1109/IDAACS53288.2021.9660945. (переглянути)
– Teslia, Iurii & Grygor, Oleg & Khlevna, Iulia & Yehorchenkova, Nataliia & Yehorchenkov, Oleksii. (2021). Structure And Functions of Supporting Subsystems in Management of Project-Oriented Businesses of Companies. 379-382. 10.1109/CSIT52700.2021.9648763. (переглянути)
– Teslia, Iurii & Khlevna, Iulia & Yehorchenkov, Oleksii & Латышева, Татьяна & Grigor, Oleg & Yuriy, Tryus & Prokopenko, Tеtiana & Polishchuk, Oksana. (2021). Development of a method of coordination of project and operational activities in the process of manufacturing complex knowledge-intensive products. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 6. 83-92. 10.15587/1729-4061.2021.247248. (переглянути)
– Yehorchenkova, Nataliia & Yehorchenkov, Oleksii & Sazonov, Anton. (2022). Modeling of Project Portfolio Management Process in Banking. 10.1007/978-3-030-89902-8_35. (переглянути)
– Teslia, Iurii & Yehorchenkova, Nataliia & Yehorchenkov, Oleksii & Khlevna, Iulia & Kataieva, Yevheniia & Veretelnyk, Vitalii & Chastokolenko, Ihor & Ohirko, Ihor & Khlevnyi, Andrii & Латышева, Татьяна. (2022). Development of the concept of construction of the project management information standard on the basis of the primadoc information management system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1. 53-65. 10.15587/1729-4061.2022.253299. (переглянути)
– Teslia, Iurii & Yehorchenkova, Nataliia & Khlevna, Iulia & Yehorchenkov, Oleksii & Kataieva, Yevheniia & Klevanna, Ganna. (2022). Development of Reflex Technology of Action Identification in Project Planning Systems. 1-6. 10.1109/SIST54437.2022.9945727. (переглянути)
– Teslia, Iurii & Khlevna, Iulia & Yehorchenkov, Oleksii & Yehorchenkova, Nataliia & Grigor, Oleg & Kataieva, Yevheniia & Латышева, Татьяна & Prokopenko, Tеtiana & Yuriy, Tryus & Khlevnyi, Andrii. (2022). Development of the concept of building project management systems in the context of digital transformation of project-oriented companies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 6. 14-25. 10.15587/1729-4061.2022.268139. (переглянути)
– Teslia, Iurii & Yehorchenkova, Nataliia & Yehorchenkov, Oleksii & Khlevna, Iulia & Kataieva, Yevheniia & Klievanna, Ganna & Khlevnyi, Andrii & Латышева, Татьяна & Ivanov, Ivan & Sazonov, Anton. (2023). Development of a multilingual intelligent project planning and monitoring system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2. 82-94. 10.15587/1729-4061.2023.277618. (переглянути)

Наукові інтереси:

Цифрова трансформація проектного менеджменту, створення функціональних середовищ портфелів проектів та програм.

Наукова та міжнародна діяльність:              

 • Бере участь у міжнародних проектах та у програмі Erasmus+ teaching mobility
 • Викладає в Дортмундському університеті
 • Є виконавцем міжнародного проєкту Erasmus+ dComFra «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens»

Comments are closed.