Шолохов Олексій Вікторович

Шолохов_О.В._Свiтлина_для_сайту_кафедри_ПIСКандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладних інформаційних систем. 

Вища освіта:

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, системи керування літальними апаратами і комплексами.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Робастне еліпсоїдальне оцінювання станів лінійних керованих систем з обмеженими збуренням та завадою» за спеціальністю 01.05.04 – «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень».

Досвід роботи: 

  • 2001-2018 рр. – інженер-конструктор, провідний інженер, начальник групи Казенного підприємства «ЦКБ «Арсенал»;
  • 2005-2020 рр. – асистент кафедри математичних методів системного аналізу Науково-навчального комплексу «Інститут прикладного системного аналізу».

Наукові праці: 

19 наукових праць, серед яких 13 статей у фахових виданнях, з них 7 – в виданнях, що індексуються в наукометричній базі SCOPUS.

Профілі:

Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
– Sholokhov, O.V. Stretch-Contract Operator in the Ellipsoidal Approximation of the Minkowski Sum of Convex Sets, 2022, 21(1), pp.52–60. (переглянути)
– Mukhin, V. Kornaga, Y., Bondarenko, V., Herasymenko, O., Sholokhov, O. Mathematical model for heterogeneous databases parameters estimation in distributed systems with dynamic structure, ATIT 2020 – Proceedings: 2020 2nd IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, 2020, pp. 158–161, 9349331. (переглянути)
– Pankratova, N.D., Sholokhov, O.V. Development of the Robust Algorithm of Guaranteed Ellipsoidal Estimation and Its Application for Orientation of the Artificial Earth Satellite, Cybernetics and Systems Analysis, 2019, 55(1), pp.81–89. (переглянути)
– Alexey V. Sholokhov. On a Robust Algorithm of Ellipsoidal Estimation of Orientation Parameters of the Earth Artificial Satellite Volume 50, Issue 4, 2018, pp. 75-84 (переглянути)
– Yatsenko, V., Sholokhov, O., Nalivaichuk, N. Adaptive opto-cryogenic gravimeter for mineral exploration, EAGE Geoinformatics 2014 – 13th International Conference on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects 2014, 2014, pp.76–81. (переглянути)
– Sholokhov, O.V. Finding the extreme ellipsoid contained in the sum of two ellipsoids, Cybernetics and Systems Analysis, 2012, 48(6), pp. 921–926. (переглянути)
– Sholokhov, O.V. Minimum-volume ellipsoidal approximation of the sum of two ellipsoids, Cybernetics and Systems Analysis, 2011, 47(6), pp. 954–960. (переглянути )
– Sholokhov, O.V. Investigation and simulating of algorithm of building of set of attainability of linear controlled system, 2007 4th IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS, 2007, pp. 355–360, 4488439. (переглянути)
– Gennadiy M. Bakan, Alexey V. Sholokhov. To Construction of Robust Algorithm of Guaranteed Estimation of Linear Controlled System State, Volume 39, Issue 1, 2007, pp. 13-23. DOI: 10.1615/J Automat Inf Scien.v39.i1.20 (переглянути)
– Gennadiy M. Bakan, Alexey V. Sholokhov. To the Problem of Determining the Set of Attainability of a Controlled Linear System, Volume 37, Issue 7, 2005, pp. 10-19. DOI: 10.1615/J Automat Inf Scien.v37.i7.20 (переглянути)

Наукові інтереси:

Оцінювання станів динамічних систем в умовах невизначеності, теорія управління, теорія оптимальних рішень, системи автоматичного керування рухомими об’єктами.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Приймав участь в виконанні науково-дослідних проектах: «Розробка інструментарію діагностування гарантованого функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та дестабілізуючих факторів ризику» та «Побудова інформаційно-аналітичної платформи сценарного аналізу на основі великих обсягів слабкоструктурованої інформації»

Нагороди: Відзначений галузевими грамотами як кращий працівник космічної галузі України.

Comments are closed.