Науково-впроваджувальна фірма “Криптон”

cryptonНа сьогоднішній день Науково-впроваджувальна фірма “Криптон” має найбільший досвід розробки засобів криптографічного захисту інформації, як на Україні, так і на всій території країн СНД. Наша продукція стоїть на озброєнні у держави протягом більше 20 років, гарантуючи безвідмовне зберігання та передачу секретної інформації (у тому числі з грифом “Цілком таємно”).

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-впроваджувальна фірма “Криптон” було створено в 1992 році групою військових і цивільних фахівців, що мають великий досвід в області цифрової обробки сигналів. Протягом багатьох років ми постійно працювали і продовжуємо працювати над створенням нових і вдосконаленням існуючих засобів криптографічного захисту інформації та засобів реєстрації інформації.

Фірма цілеспрямовано, за рахунок власних ресурсів, проводить науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з використанням нових перспективних технологій цифрової обробки сигналів систем зв’язку.

Наявний кадровий потенціал і матеріальна база фірми дозволяють у стислі терміни розробляти, виготовляти та впроваджувати нові вироби, оперативно реагувати на потреби ринку в галузі криптографічного захисту інформації та засобів реєстрації.

Вироби, які проектуються та виробляються на фірмі, за своїми якісними показниками можуть забезпечити технічний та криптографічний захист інформації, яка містить відомості, що становлять державну та іншу передбачену законом таємницю.

На фірмі здійснюється плідна діяльність із створення і впровадження:

 • засобів захисту мови і даних в аналогових і цифрових каналах зв’язку;
 • засобів захисту мови і даних в составних каналах зв’язку (комутовані 2-х проводові і 4-х проводові виділені канали, фізичні лінії, радіоканали);
 • засобів захисту інформації в цифрових потоках Е1;
 • засобів захисту інформації в IP мережах;
 • засобів попереднього шифрування інформації;
 • носіїв ключових даних;
 • засобів генерації істинно випадкових послідовностей;
 • центрів генерації та запису ключових даних;
 • інструментальних програмно-апаратних комплексів на основі процесорів цифрової обробки
 • сигналів (ЦОС) фірм Texas Instruments, Analog Devices Inc.;
 • спеціального програмного забезпечення для дослідження комунікаційних і мовних сигналів із застосуванням спеціалізованих обчислювальних засобів на основі процесорів ЦОС;
 • авторизованих алгоритмів аналізу і синтезу мови;
 • модулів мовного перетворення для створення цифрових вокодеров систем супутникового зв’язку;
 • спеціальних обчислювальних засобів для обробки радіолокаційних сигналів на основі процесорів ЦОС;
 • спеціалізованих модулів на основі однокристальних мікроконтролерів для систем автоматики в засобах зв’язку.

Значною перевагою продукції НВФ “Криптон” є доступність для вітчизняного замовника технології виробництва та програмування виробів, а також відпрацьована система гарантійного та сервісного обслуговування.

crypton.ua

Comments are closed.