Ковалюк Тетяна Володимирівна

Ковалюк Тетяна Володимирівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмних систем і технологій. 

Вища освіта:

Київський політехнічний інститут. Інженер-електрик.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем планування дрібносерійного виробництва в умовах ринку» за спеціальністю 05.13.06 − «Автоматизовані системи управління».

Досвід роботи: 

  • 1974-2019 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Асистент, старший викладач, доцент.
  • З 2019 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент.

Наукові праці: 

Більше 100 наукових праць, серед яких 3 підручника, 22 статті у фахових виданнях України, 54 тез доповідей на конференціях, проіндексовано статей в Scopus – 5, Web of Science – 2.

Наукові інтереси:

Інформаційні технології та інформаційні системи, компетентнісні та кластерні моделі освітнього процесу, системи обробки природної мови.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Член редакційної колегії наукового збірника «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері», ISSN 2617‐796X (Print), ISSN 2618‐0049 (Online).
  • Представник Української федерації інформатики в International Federation for Information Processing (IFIP).Technical Committee 3: Education.
  • Дійсний член Громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство».
  • Бере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами та підприємствами Франції, Литви.

Нагороди: Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Comments are closed.