Доценко Сергій Іванович

Доценко Сергій Іванович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри програмних систем і технологій.

Вища освіта:

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Математик.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Оптимізація систем масового обслуговування» за спеціальністю 01.11.09 – «Математична кібернетика».

Досвід роботи: 

  • З 1994 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп’ютерних наук і кібернетики. Асистент, доцент, старший науковий співробітник.

Наукові праці: 

Більше 60 публікацій, з них 44 наукових праць у фахових виданнях та виданнях, що входять до переліку науково-метричних баз даних (8 статей у закордонних наукових виданнях), 11 публікацій тез у матеріалах науково-технічних конференцій (7 публікацій у закордонних виданнях), 2 навчальні посібники, 6 науково-популярних статей. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 1.

Наукові інтереси:

Теорія ігор, теорія розкладів, дослідження операцій, транспортні та мережеві задачі, аналіз даних, популяризація науки.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Член редакційної колегії та автор журналу “Країна знань” (Науково-популярний журнал для школярів).
  • Бере участь у міжнародних проектах Lake Como School та Higher School of Economics.

Comments are closed.