Іларіонов Олег Євгенович

Іларіонов ОЄКандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інтелектуальних технологій.

Вища освіта:

 • Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Радіотехніка. Радіоінженер.
 • Харківський національний університет радіоелектроніки. Програмне забезпечення автоматизованих систем. Інженер-програміст.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Лінійні давачі температури та їх практичне використання» за спеціальністю 05.27.01 – «Твердотільна електроніка».

Досвід роботи: 

 • 2001-2006 рр. Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Аспірант, асистент, доцент.
 • 2006-2015 рр. ВНЗ «Університет «КРОК», доцент, завідувач кафедри, декан, директор Інституту.
 • 2015-2016 рр. Доцент кафедри інтелектуальних та інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2016-2017 рр. Заступник декана з наукової роботи факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2018-2020 рр. Доцент кафедри інтелектуальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2020 р. завідувач кафедри інтелектуальних технологій роботи факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові праці: 

Понад 50 наукових праць, серед яких 2 монографій, 5 методичних посібників, 22 статтей у фахових виданнях України. Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 3.

Профілі:

Основні публікації:

1. Монографії, підручники, посібники

– Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. (Monograph). Edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 1. – 348 p.
– Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels: Scientific monograph. Part 2. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. 316 p (переглянути)

2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science

– Khrolenko, Y., Domanetska, I., Ilarionov, O., Krasovska, H., Fedusenko, O. Classifier for the Diagnostic of Obstructive Sleep Apnea Syndrome / CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3384, pp. 24–41 // IX International Scientific Conference “Information Technology and Implementation” (IT&I-2022), Kyiv, Ukraine, November 30 – December 02, 2022 (переглянути)
– Yankovy, I., Ilarionov, O., Krasovska, H., Domanetska, I. Classifier of liver diseases according to textural statistics of ultrasound investigation and convolutional neural network. / CEUR Workshop Proceedings, 2021, 3018, pp. 60–69// II International Scientific Symposium «Intelligent Solutions» IntSol-2021, Kyiv-Uzhhorod, Ukraine (переглянути)
– Kuchansky, A., Andrashko, Y., Biloshchytskyi, A., Vatskel, I., Ilarionov O., Honcharenko, T. The method for evaluation of educational environment subjects’ performance based on the calculation of volumes of M-simplexes // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018, 2(4-92), pp. 15–25 (переглянути)
– Tmienova N.P., Ilarionov O.E., Ilarionova N.M. Exploring digital forensics tools in Cyborg Hawk Linux / CEUR Workshop Proceedings, 2017, 2067, pp. 118–124 // XVII International Scientific and Practical Conference on Information Technologies and Security (ITS 2017) Kyiv, Ukraine, November 30, 2017. (переглянути)
– Brailovskii, V.V., Ilarionov O.E., Slyn’ko E.I., Khandozhko A.G. Optimization of the Probe Design for Nuclear Quadrupole Resonance Thermometry / Instruments and Experimental Techniques, 2002, 45(5), pp. 732–733
– Vorobets, G.I., Zhuk, O.P., Ilarionov, O.E., Tanasyuk, V.S., Shpatar, P.M. Measurement of air humidity inside electronic devices/ Instruments and Experimental Techniques, 2001, 44(2), pp. 266–268

Наукові інтереси:

Засоби та технології розробки інформаційних систем управління технологічними процесами і об’єктами різної фізичної природи.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Член НМК МОН України зі спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології.
 • Член громадських об’єднань «Інноваційний університет» та «Українське науково-освітнє IT товариство».
 • Експерт національного агентства з якості освіті.
 • Бере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами Швейцарії та Польщі.

Нагороди: Грамота Міністерства освіти і науки України.

Comments are closed.