Вітаємо здобувачів з успішним захистом дисертацій!

Захист дисертаційних робіт у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.51 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Шестак Яніни Володимирівні та Дакова Сергія Юрійовича

 

10 жовтня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.51  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відбувся захист дисертаційних робіт:

 

  • асистента кафедри кібербезпека і захист інформації Шестак Яніни Володимирівніна тему «Методи та моделі підвищення живучості інформаційних систем на основі оцінювання зовнішніх впливів», науковий керівник Оксіюк Олександр Глібович завідувач кафедри кібербезпеки і захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка, поданої до офіційного захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології;
захист

Шестак Яніна Володимирівна

  • асистента кафедри кібербезпека і захист інформації Дакова Сергія Юрійовича на тему «Інформаційна технологія програмованого конфігурування інформаційно-управляючої системи мобільного зв’язку», науковий керівник Одарченко Роман Сергійович заступник декана факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, Національного авіаційного університету, поданої до офіційного захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології;
захист 2

Даков Сергій Юрійович

2d0da6adf5b4c4cf3db129c029858b82

Comments are closed.