ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРИКЛАДНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»

 

вв

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ллл

 

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРИКЛАДНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»

30 вересня 2019 року

КИЇВ – 2019


Шановні колеги!
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 30 вересня 2019 року на базі факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Богдана Гаврилишина 24, 4 поверх, актовий зал).
Початок реєстрації – о 9.30 год. Початок конференції – о 10.00 год.

На конференції заплановано розглянути такі питання:

 • Прикладні інформаційні системи в цифровій економіці.
 • Прикладні інформаційні системи на транспорті, в машинобудуванні, агросекторі, фінансовому, банківському секторі, енергетиці, медицині.
 • Прикладні інформаційні системи та технології в освіті, науці, техніці.
 • Захист інформації в прикладних інформаційних системах.
 • Перспективні системи та технології в інфокомунікаціях.
 • Проблемні правові аспекти використання цифрових технологій.Програма конференції:
  1. Пленарне засідання.
  2. Секційні засідання.
  3. Презентації, майстер-класи, виставки з питань електронної освіти.
  4. Підсумкове засідання.

   

  Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська.

  Тези доповідей заплановано видати у матеріалах конференції.

  До участі в конференції запрошуються педагоги, науковці, викладачі ЗВО, методисти, фахівці у галузі інформаційних технологій і прикладних дисциплін, фахівці навчальних центрів і бізнес-структур, менеджери та керівники навчальних закладів, аспіранти та докторанти, студенти.

  Оргкомітет запрошує до співпраці рекламодавців, спонсорів, представників банків, фінансово-кредитних установ і інших зацікавлених осіб.

   

  Програмний комітет:

  Андон Пилип Іларіонович– академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, директор Інституту програмних систем НАН України, голова;

  Баранов Георгій Леонідович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету;

  Бичков  Олексій  Сергійович    доктор  технічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри програмних  систем   і   технологій  факультету  інформаційних  технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

  Геєць Олександр Валерійович – директор Національного центру підготовки банківських

  працівників України;

  Глушкова Віра Вікторівна – к.ф.-м.н., с.н.с., Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України;

  Дивак  Микола  Петрович    –    д.  т.  н.,  професор,  декан  факультету             комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету;

  Жадько  Костянтин  Степанович   –    д.е.н.,  професор,  завідувач  кафедри економіки підприємств Університету митної справи та фінансів, м.Дніпро;

  Жеребило Ірина Владиславівна, к.філос.н., доцент, директор Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;

  Каптур Вадим Анатолійович – кандидат технічних наук, проректор з наукової роботи Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова;

  Козленко  Микола  Іванович         к.т.н.,   доцент,   завідувач  кафедри інформаційних технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

  Кузнєцова  Анжела  Ярославівна         доктор  економічних  наук,  професор,                                  ректор «Університет банківської справи»;

  Лахно Валерій Анатолійович – д. т. н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж Національного університету біоресурсів і природокористування України;

  Левашенко Віталій – к.т.н., професор, технічний університет, м.Жиліно;

  Панасюк  Ігор  Васильович    доктор  технічних  наук,  професор,  академік  Академії інженерних наук України та Української технологічної академії, директор Навчально-наукового   інституту   інженерії   та   інформаційних   технологій,   завідувач                   кафедри теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки  Київського національного університету технологій та дизайну;

  Плескач Валентина Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних  інформаційних  систем  факультету  інформаційних  технологій  Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

  Пурський Олег Іванович    доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач кафедри   комп’ютерних   наук   Київського   національного   торговельно-економічного університету;

  Пєтухов Іван Михайлович – президент ІТ компанії «Адамант», віце-президент УСПП з

  питань  науки  та  інформаційних  технологій,  голова  Правління  громадської                      спілки «Національна асамблея України»;

  Писарчук  Олексій  Олександрович    доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач

  кафедри інженерії програмного забезпечення Національного авіаційного університету;

  Сайко Володимир Григорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладних  інформаційних  систем  факультету  інформаційних  технологій  Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

  Семенченко  Андрій  Іванович        доктор  наук  з  державного  управління,                       директор Інституту  вищих  керівних  кадрів  Національної  академії  державного  управління  при Президентові України;

  Снитюк Віталій Євгенович   доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри інтелектуальних      технологій       факультету       інформаційних      технологій                                              Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

  Стрижак Олександр Євгенійович – доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України»; Субач Ігор Юрійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «КПІ імені Сікорського»;

  Тадеєв Петро Олександрович – к. ф.-м. н. , д. пед. н., професор, директор Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного університет водного господарства та природокористування, м. Рівне;

  Турбал Юрій Васильович – д. т. н., професор, директор ННІ дистанційного навчання, м. Рівне;

  Унковська  Тетяна  Євгенівна  –  д.е.н.,  професор,  директор  Експертно-аналітичного центру «Оптима»;

  Устименко  Василь  Олександрович    доктор  фізико-математичних  наук,  професор, університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща;

  Щербань Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, академік Міжнародна Академії комп’ютерних наук і систем, завідувач кафедри комп’ютерних наук та технологій Київського національного університету технологій та дизайну, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки;

  Romanas Tumasonis – доктор технічних наук, професор, декан факультету електроніки та інформатики Вільнюського університету прикладних наук.

   


  Організаційний комітет:

  Голова:

  Плескач Валентина Леонідівна доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Заступники голови оргкомітету:

  Сайко Володимир Григорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри

  прикладних  інформаційних  систем  факультету  інформаційних  технологій  Київського

  національного університету імені Тараса Шевченка;

  Домрачев Володимир Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

   


  Члени оргкомітету:

  Гарко Ірина Ігорівна – асистент кафедри прикладних інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка – моб. тел. (098)912–01-65, garko.iryna@gmail.com;

  Бойко Юлія Петрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка – моб.: +38 (098)797-71-10, julia_boyko2010@ukr.net;

  Зубик Людмила Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка – моб.: +38 (067)583-65-90, labrob@ukr.net;

  Міронова Вікторія Леонідівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка – моб.: +38 (050)588-05-10, vicky.mironova@gmail.com;

  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРИКЛАДНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ» 2018 року.

  Програма конференції та умови участі (завантажити) 

Comments are closed.