Конкурс на здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України за розробку і впровадження інноваційних технологій

Інформаційний лист

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

про оголошення конкурсу на здобуття щорічної

Премії Кабінету Міністрів України

за розроблення і впровадження інноваційних технологій

Науково-дослідна частина запрошує взяти участь у конкурсі на здобуття щорічної Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, який з 1 червня 2019 року оголосило Міністерство освіти і науки України відповідно до Положення про Премію та згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 року №701.

Премія присуджується на конкурсних засадах щороку за особливі досягнення у розробленні та впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції.

Зазначена Премія – це друга за значимістю премія після Державної премії України в галузі науки і техніки. Розмір Премії визначається щороку Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пунктів 5 та 14 Положення про Премію заклади вищої освіти Міністерства освіти і науки подають щороку до 1 серпня року до МОН клопотання про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

На здобуття Премії можуть висуватися роботи з розроблення і впровадження інноваційних технологій, результатом яких є реалізовані інноваційні проекти. Під час присудження Премії враховується:

– практична цінність та перспективність результатів пов’язаної з роботою господарської діяльності заявника для підприємства, окремих галузей промисловості та/або національної економіки в цілому;

– кількість створених робочих місць для впровадження інноваційної технології, в тому числі нових робочих місць у високотехнологічних галузях;

– наявність сучасного високотехнологічного наукового обладнання та ефективність його використання у процесі впровадження інноваційної технології;

– відповідність роботи пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності;

– кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном та використані в роботі;

– кількість укладених у процесі виконання роботи ліцензійних угод на використання об’єктів права інтелектуальної власності та ноу-хау.

Відповідно до Положення про Премію до участі у конкурсному відборі приймаються роботи, результатом яких є реалізовані вагомі інноваційні проекти, їх результати мають бути застосовані на практиці не менше ніж за рік до дати їх висунення на здобуття Премії та широко впроваджені у виробництво.

Авторський колектив роботи повинен складатися не більш як з десяти осіб і включати безпосередніх виконавців роботи, творчий внесок яких є найбільш вагомим. Не допускається включення до авторського колективу осіб: які виконували виключно адміністративні, консультаційні чи організаторські функції; включених у поточному році до авторського колективу іншої роботи, висунутої на здобуття Премії. Премія розподіляється між нагородженими в рівних частках.

Премія особі, яка є її лауреатом, удруге не присуджується. Не допускається висунення на здобуття Премії робіт, що удостоєні або висунуті на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки. Роботи, які раніше були допущені до участі в конкурсі, можуть висуватися на здобуття Премії повторно, але не більше одного разу.

Звертаємо Вашу увагу, що з умовами та вимогами до оформлення документів, які подаються на конкурс із здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розробку та впровадження інноваційних технологій можна ознайомитися за посиланням на сайті науково-дослідної частини або https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/premiya-kabinetu-ministriv-ukrayini-za-rozroblennya-i-vprovadzhennya-innovacijnih-tehnologij/vimogi-do-oformlennya-dokumentiv. Текст оголошення опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 25 травня 2019 року № 97 (6460), стор. 11

 

З повагою, науково-дослідна частина.

Інформаційний лист Київського національного університету імені Тараса Шевченка про оголошення конкурсу на здобуття щорічної Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (завантажити)

ЗАЯВКА на участь у конкурсному відборі робіт на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (завантажити)

Comments are closed.