Підсумки ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем”

вівіів

У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОБГОВОРЮВАВСЯ ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 

Україна має досвід вирішення проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем

 

11-12 квітня 2019 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка проведена

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем”.

Мета проведення конференції – вирішення проблем кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах у сфері новітніх інформаційно-комунікаційних технологій із надбаннями, що виникли на базі стрімкого розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем та поширення передового досвіду забезпечення інформаційної та кібербезпеки в умовах глобального інформаційного суспільства.

В роботі конференції взяли участь делегати 49 установ та організацій, серед яких представники Державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету радіоелектроніки, Одеського національного політехнічного університету, Харківського національного університету Повітряних Сил імені І. Кожедуба, Державного університету телекомунікацій, Національного авіаційного університету, Харківського Національного Університету ім. В.Н.Каразіна, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, АТ «Інститут інформаційних технологій», Institute of applied informatics, Kaunas Faculty Vilnius university, ООО «ІТЦ «Хай-Тек Бюро», Військової частини А 0133, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Одеської національної академії харчових технологій, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Національного університету «Львівська політехніка», Національної академії Служби безпеки України, Національної академії внутрішніх справ, та інші.

З привітальним словом до учасників конференції звернувся декан факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор Тесля Юрій Миколайович.

Модератором конференції був завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор технічних наук, професор Оксіюк Олександр Глібович.

З найбільш цікавими доповідями на Конференції виступили Олена Володимирівна Дашковська – старший науковий співробітник відділу модернізації вищої освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» в своїй доповіді «Сучасна вітчизняна вища школа: динаміка змін» визначила динаміку змін об’єктів, що досліджуються, установлення стійких тенденцій та причин їх виникнення.

Дуже змістовними та актуальними були доповіді закордонних гостей серед яких були представники Грузії: Максим Явіч з доповіддю «Хеш функції засновані на решітках», професор, начальник напряму кібербезпеки в Кавказькому університеті, президент асоціації по кібербезпеці; Zedginidze D.Z., Scientific Cyber Security Association з темою «Сyber ethical robot».

З цікавою доповіддю на тему «Penetration testing: some pitfalls of automation» виступив гість з Австрії OSCP Independent Security Researcher, Linz, Austria Stepan A. Grebeniuk

З цікавою доповіддю на тему «Cybersecurity situation in Lithuania: threats, challenges and achievements» про стан кібербезпеки в Литві виступив гість з Литви Vytautas Rudžionis з Institute of applied informatics, Kaunas Faculty Vilnius university.

Про «Проблему захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах на стадії їх модернізації»доповів представник Національної академії прикордонної служби імені Б.Хмельницького, доктор технічних наук, доцент Стрельбіцький Михайло Анатолійович.

Цікаву доповідь про «Застосування засобів аналітичної обробки даних з метою виявлення ознак корупції», підготував представник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» кандидат технічних наук Терентьєв Олександр.

Про «Технологію блокчейн: огляд, сучасні проблеми та перспективи впровадження в Україні» розповів представник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Полуяненко М.О.

Зі змістовною доповіддю на тему «Неочевидне – унікальне в кодуванні та криптографії» виступив Білецький Анатолій Якович.

В доповіді д.т.н. Чемерис Олександра Анатолійовича, заступника директора з наукової роботи Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, була висвітлена актуальна проблема «Сучасні питання захисту кіберпростору України».

З не менш цікавою доповіддю, на пленарному засіданні, виступив представник Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Міністерства оборони України Хусаінов Павло Валентинович. Він представив доповідь на тему «Метод визначення технічного стану програмно-апаратних засобів з функціями Open System Interconnection на основі параметру тривалості функціональних станів».

З оригінальною доповіддю «Основні тренди ІБ 2019 за результатами дослідження звітів аудиту» виступив генеральний директор ООО «ІТЦ «Хай-Тек Бюро» Гребенюк Олексій Володимирович.

Про «Актуальність захисту інформації, що передається мережами стільникового зв’язку» доповів представник з Національного авіаційного університету: завідувач кафедри засобів захисту інформації факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії доктор технічних наук Лазаренко Сергій Володимирович.

Крім того, були заслухані не менш цікаві та актуальні доповіді докторів наук і професорів Баранніка В. В. (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба), Браїловського В. В. (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича), Бурячка В. Л. (Київський університет ім. Бориса Грінченка), Горбенка І. Д. (Харківський національний університету імені В.Н. Каразіна), Субача І. Ю. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), Політанського Л. Ф. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), Тадеєва П. О. (Національний університет водного господарства та природокористування), та багатьох інших.

Наступного дня (12.04.2019 р.) відбулося продовження конференції у вигляді секційних засідань: Секція 1 «Науково-технічні та практичні аспекти створення та використання засобів безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем» та Секція 2 «Методи, засоби та заходи управління інформаційною безпекою». На обох секціях були заслуховувані та обговорені нагальні питання створення та використання засобів безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, а також управління інформаційною безпекою.

Окремо варто відзначити доповіді на англійській мові студентів кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Клубань Марини, Чуракової Катерина, Макаренко Антона.

Усього було заслухано понад 50 доповідей, в обговоренні яких прийняло участь понад 100 учасників конференції.

За результатами конференції видано збірник тез доповідей її учасників.

 

[tribulant_slideshow post_id="X"]

Comments are closed.