Кубявка Любов Богданівна

Кубявка Любов Богданівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій управління факультету інформаційних технологій. 

Вища освіта:

Черкаський державний технологічний університет. Управління проектами. Керівник проектів та програм.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Управління проектами впливів в програмах інформатизації вищих навчальних закладів» за спеціальністю 05.13.22 – «Управління проектами і програмами».

Досвід роботи: 

  • З 2014 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, викладач.

Наукові праці: 

Більше 50 наукових праць, серед яких 1 монографія, 1 навчальний посібник, 31 стаття у фахових виданнях України, 24 тези доповідей на міжнародних конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 1.

Профілі:

Основні публікації:

1. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
– Kubiavka L., Yehorchenkova N., Teslia I., Yehorchenkov O., Khlevna I., Management of Online Learning Through Modeling of Non-force Interaction of Information Agents, Mathematical Modeling and Simulation of Systems: Selected Papers of 14th International Scientific-Practical Conference, MODS, 2019 June 24-26, Chernihiv, Ukraine, pp.223-233 (переглянути)
– Kubiavka L., Teslia I. Ivanov E., Latysheva T., Yehorchenkova N., Yehorchenkov O., Kataieva Y., Verenych O. Model Of Management Of Resources Production In 4P-Environment Of Project-Oriented Enterprise, Proceedings of the 2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS 2019) – 2019. – Том 2. pp. 997-1001 (переглянути)
– Kubiavka L.,Lenkov S., Lenkov Y., Shevchuk V. Reflex intellectual text processing systems: Natural language text addressing, CEUR Workshop Proceedings of the 8th International Conference on “Mathematics. Information Technologies. Education”, MoMLeT&DS-2019, pp. 85-95, 2019, Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019 (переглянути)
– Kubiavka L., Khlevna I., Yehorchenkova N., Ivanova O. Methodology of implementation of geological projects electronic management technology, 16th International Conference on Geoinformatics-Theoretical and Applied Aspects, Том 1, pp. 1-4, 2017 (переглянути)
– Kubiavka L., Teslia I. Hlevna J., Ivanov E., Latysheva T., Yehorchenkova N., Yehorchenkov O., Boyko N., PrimaDoc-Enterprise Information Management System: the project creation and implementation, The 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 21-23 September, 2017, Bucharest, Romania (переглянути)
– Kubiavka L., Teslia I., Kubiavka M., Information management technology by non-forceful influence on the enemy during the preparation and conduction of military actions, Proceedings of the 2016 IEEE 1st International Conference on Data Stream Mining and Processing, DSMP 2016, 2016, стр. 85–89, 7583513 (переглянути)

Наукові інтереси:

Механізми та інструменти управління програмами інформатизації вищих навчальних закладів з динамічною структурою проектів.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Сертифікований професійний проектний менеджер, рівень “D” IPMA – Міжнародної асоціації управління проектами.
  • Координатор проектів програми інформатизації Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди: Подяка МОН України.

 

Comments are closed.