Тімінський Олександр Георгійович

Тімінський Олександр Георгієвич

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій управління. 

Вища освіта:

Київський державний технічний університет будівництва і архітектури. Інженер з автоматизації.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Управління проектами розвитку будівельного виробництва на основі трансферу технологій» за спеціальністю 05.13.22 – «Управління проектами та розвиток виробництва».

Досвід роботи: 

 • 1994-2010 рр. Київський національний університет будівництва і архітектури. Асистент, аспірант, доцент.
 • 2010-2011 рр. Міністерство фінансів України, начальник відділу впровадження методологій управління проектами.
 • 2011-2012 рр. ТОВ «Ювента-груп», начальник відділу оптимізації корпоративного управління.
 • 2013 р. ТОВ «АПТ», начальник відділу управління проектами.
 • 2014 р. – по цей час. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри технологій управління.

Наукові праці: 

Більше 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 1 монографія, 2 навчальних посібники, 38 статей у фахових виданнях України, 32 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 6.

Профілі:

Основні публікації:

1. Монографії, підручники, посібники
– Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Оберемок І.І., Тімінський О.Г. Управління проектами розвитку регіонів та міст: навчальний посібник, К.: КНУБА, 2012, 252 с. (переглянути)
– Пух А.П., Тімінський О.Г., Соболевська Л.Г., Вольтерс А.О. Основи проектування систем автоматизації. Проектування локальних систем автоматики: навчальний посібник, К.: КНУБА, 2012, 153 с. (переглянути)

2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
– Voitenko, O., Chernova, L., Chernova, L., Timinsky, A. 4K-model as a basis of improving project management maturity in the organization, International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2021, 2, pp. 337–340. (переглянути)
– Timinsky, A., Voitenko, O., Chernova, L., Chernova, L. Methodological approach to the implementation of the biadaptive development program in the organization on the basis of cognitive improvement of key competencies, CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2851, pp. 153–162. (переглянути)
– Voitenko, O., Lysytsin, B., Timinsky, A. Bi-Adaptive Management of Strategic Projects Development of high-tech companies through the improvement of competencies, International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2020, 2, pp. 180–184. (переглянути)
– Timinsky, A., Lysytsin, B., Chernova, L., Chernova, L. Digitalisation HR-management Used Bi-adaptive and Foresight Models, 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2019 – Proceedings, 2019, pp. 406–410. (переглянути)
– Voitenko, O., Achkasov, I., Timinsky, A. Competence-based knowledge management in project oriented organisations in bi-adaptive context, International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2019, 3, pp. 111–115. (переглянути)
– Oleksandr, Voitenko, Alexander, Timinsky. Approach to the Creation of a Comprehensively Competent Project-Oriented Organization, International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2018, 2, pp. 173–176. (переглянути)
– Morozov, V., Kalnichenko, O., Timinsky, A., Liubyma, I. Projects change management in based on the projects configuration management for developing complex projects, Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2017, 2017, 2, pp. 939–941. (переглянути)
– Morozov, V.V., Timinsky, A.G. Strategic gaps in the capabilities of internal and external adaptation of methodologies and information systems of project management, Proceedings of the 2016 IEEE 1st International Conference on Data Stream Mining and Processing, DSMP 2016, 2016, pp.405–409. (переглянути)
– Teslya, Y., Timinsky, A. Analysis of approaches to constructing bi-adaptive management systems of project-oriented enterprises, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2015, 2(3), pp. 38–42. (переглянути)

Наукові інтереси:

Управління проектами і програмами, стратегічний менеджмент, управління ризиками в проектах, впровадження корпоративних систем управління проектами, оптимізація бізнес-процесів, бізнес-планування.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Член НМК факультету інформаційних технологій.
 • Сертифікований проектний менеджер Міжнародної асоціації управління проектами IPMA Level C.
 • Бере участь у проектах впровадження систем управління проектами в компаніях і організаціях.

Нагороди:

 • Медаль «За працю і звитягу»,
 • Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2020 р.

Comments are closed.