Освітньо-наукова програма:

Фахівець рівня: доктор філософії.

За спеціальністю: 126 «Інформаційні системи та технології».

Галузь науки: 12 Інформаційні технології.

Освітній рівень: ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Кваліфікації: доктор філософії у галузі інформаційних технологій за спеціальністю ««Інформаційні системи та технології»».

З узагальненим об’єктом діяльності: наука, інформаційні системи і технології, , вища освіта.

З нормативним терміном навчання (денна форма): чотири роки.

Підготовка докторів філософії складається з наукової та освітньої складових. До наукової складової входять проведення дослідження,  написання дисертації, публікація статей та тез для апробації роботи.

 

Освітня складова ґрунтується на навчальному плані програми підготовки:

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

ОНД.01 Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)
ОНД.02 Філософія науки та інновацій
*ОНД.03 Асистентська педагогічна практика

2. Дисципліни вибору факультету/інституту

ДВВ.01 Аспірантські студії (лекції, семінари, воркшопи зі спеціальності та за темою наукового дослідження)
ДВВ.02 Сучасні підходи до розробки та впровадження

3. Дисципліни вільного вибору аспіранта

ДВА.3.01 Перелік № 1 (1 дисципліна з переліку)
ДВА.3.02 Перелік № 2 (2 дисципліни з переліку)
ДВА.3.02.01 Філософія інтернет речей
ДВА.3.02.02 Наукові проблеми глобальних інформаційних систем
ДВА.3.02.03 Методологія побудови систем інтернет речей
ДВА.3.02.04 Наукові проблеми штучного інтелекту
ДВА.3.02.05 Сучасні технології систем комп’ютерного зору
ДВА.3.02.06 Технології мультисервісних мереж майбутнього
ДВА.3.02.07 Сучасні технології сенсорних мереж
ДВА.3.02.08 Теоретичні та прикладні засади побудови інформаційних технологій
ДВА.3.02.09 Математичні основи систем підтримки прийняття рішень
ДВА.3.02.10 Надійність та безпека критичних систем (англ. мовою)
ДВА.3.02.11 Логіко-алгебраїчні методи специфікації програмних систем

Comments are closed.