Графік проведення консультацій та вступних іспитів для МС

Графік онлайн-консультацій та вступних випробувань для вступників на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання), на другий курс і третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Comments are closed.